U prihvatilištu za beskućnike Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u Sesvetskom Kraljevcu prošle je godine boravilo 38 korisnika.

Prehrana, održavanje osobne higijene i higijene odjeće, reguliranje zdravstvene i socijalne zaštite te pomoć pri ishođenju dokumenata samo su neke od usluga koje Caritas pruža beskućnicima.

Njihove društvene i radne aktivnosti u koje ih Caritas svakodnevno uključuje svojevrsna su terapija koja im pomaže pri resocijalizaciji i vraćanju u normalan svakodnevni život.

Bitno.net