Medunarodni-Caritas

Najnovije financijsko izvješće Međunarodnog Caritasa, humanitarnog ogranka Katoličke crkve, pokazuje da je u 2010./2011. raspodijeljeno gotovo 2,7 milijardi dolara pomoći. Od tog iznosa, 1,6 milijardi dolara bilo je određeno za međunarodne projekte vezane za Haiti i Sudan. Ostatak novca usmjeren je na nacionalne projekte za borbu protiv siromaštva, javlja Rome reports.

Godine 2012. Caritas je sudjelovao u 44 humanitarna projekta. Trenutno su fokusirani na regiju Sahel u Zapadnoj Africi, u kojoj je trenutačno 18 milijuni ljudi bez hrane; zatim Sudan i Južni Sudan; poplavom pogođena područja u Bangladešu i na sjeveroistoku Indije; te Siriju gdje je zbog građanskog rata raseljeno 1,5 milijuna ljudi.

I.V. | Bitno.net