Koja je razlika između spolnog nagona, požude i fizičke ljubavi prema osobi suprotnog spola? Lex

Dragi Lex,

spolni nagon, kao i nagon za jelom, preživljavanjem i dr., utkan je u svakog čovjek. Sam po sebi moralno nije ni dobar ni loš, sve dok ga ne odredimo našom voljom i razumom. Primjerice, čovjek ima nagon za jelom i kad je gladan boli ga trbuh. Tada čovjek, koristeći volju i razum, jede i to umjereno te na taj način pozitivno i dobro usmjerava svoj nagon. No ako svaki put svoj nagon za jelom ispunjava prežderavajući se, to ga može dovesti do bolesti i u konačnici smrti. Ista je stvar sa spolnim nagonom. Normalno je da, kao muškarac, kada vidiš zgodnu ženu, osjetiš privlačnost prema njoj, no ako ti, svojom voljom i razumom, siluješ tu ženu, činiš zlo. Ako maštaš o njoj na prljav način ili bilo što drugo, pretvarajući tu osobu u predmet svoga užitka, tada se prepuštaš požudi i činiš grijeh. No ako, svojim razumom i voljom, svoj nagon usmjeriš tako da poštuješ osobu, da joj ostavljaš slobodu te da je ljubiš, a nikako je ne gledaš kao predmet svojega užitka, tada možemo govoriti o ljubavi. Ljudi su osobe, stvorene na sliku i priliku Božju i imaju kraljevsko dostojanstvo i nikoga se ne bi smjelo promatrati kao predmet nečijeg užitka, već kao ljubljenu i prihvaćenu osobu. Isus kaže da tko pogleda s požudom, već je učinio preljub u srcu. Znam da je tema malo teška, ali je vrlo bitna. Imaš u trećem dijelu Katekizma Katoličke Crkve puno razmišljanja i članaka o moralu, savjesti, strastima itd. Čitaj i razmatraj ako te to zanima. Teško je, ali vrlo dragocjeno. Neka te Duh Sveti prati na tvom životnom putu i neka ti prosvijetli srce i pamet da spoznaš Istinu.

Btb,

don Damir Stojić

SPAS | Bitno.net