1. BLISKOST

Sjetim li se približiti joj se i prihvatiti njezinu potrebu za razgovorom i povezivanjem sa mnom kako bih joj pokazao da je volim?

2. OTVORENOST

Dijelim li s njom svoja razmišljanja? Jesam li siguran da joj se ne opirem kada ona pokušava doprijeti do mene?

3. RAZUMIJEVANJE

Pazim li da ne pokušavam “popraviti” svaku stvar koju mi ona predstavi kao problem ili razlog za zabrinutost? Vodim li računa o tome da je ona kompleksna osoba i da svaka stvar koja se dogodi utječe na svaki dio nje, a posebice na njezine emocije?

4. POMIRLJIVOST

Jesam li uvijek spreman rješavati probleme? Pazim li da je ne povrijedim rekavši nešto poput: “Ma pusti to, idemo dalje!”?

5. ODANOST

Tražim li stalno načine da joj pokažem da ću joj biti odan zauvijek, da je ona jedina ljubav mog života, jedina žena za mene?

6. POŠTOVANJE

Dajem li joj uvijek do znanja da je cijenim kao osobu? Pokazujem li joj da mi je veoma bitno sve što ona radi i da mi je njezino mišljenje važno? Zna li ona da vjerojatno ne bih mogao bez nje?

Kako vidimo, muž svoju ljubav prema ženi može iskazati na mnogo načina. Ako zapamti i posluži se ovdje navedenim načelima barem jednom ili dvaput dnevno, odigrat će svoju ulogu u krugu koji osnažuje – krugu koji ima snagu preobraziti svoj brak: najdublja ženina potreba je ljubav i najdublja muževa potreba je poštovanje. Uskoro objavljujemo i pitanja za žene.

Tekst je izvorno objavljen u časopisu Book i Bitno.net ga preuzima s dopuštenjem.