U samostanu karmelićanki Božanskog Srca Isusova u Zagrebu (Vrhovec 29), od 22. do 24. ožujka 2019. održat će se duhovne vježbe u šutnji na temu “Čeznem, Bože, za tobom”. Kateheze duhovnih vježbi temelje se na duhovnom nauku sv. Ivana od Križa, velikog karmelskog sveca, mističara i naučitelja Crkve.  Uz osobni rad, osobnu i zajedničku molitvu (sveta misa i klanjanje), bit će prigoda i za svetu ispovijed.

Prijave su otvorene do 20. ožujka, a prijaviti se mogu sve punoljetne osobe na e-mail: s.dijana.pucko@gmail.com

Bitno.net