Mojsije je molio: “Pokaži mi svoju slavu”, zamoli Mojsije.

„’Dopustit ću da ispred tebe prođe sav moj sjaj’, odgovori, ‘i pred tobom ću izustiti svoje ime Jahve.'” (Izl 33, 18)

Jesmo li ikada molili poput Mojsija? Neka ova pjesma bude naša poosobljena „Mojsijeva molitva“.

Ispred gorućeg grma molimo: Pokaži mi svoju slavu… Gdje je danas taj gorući grm? Zar to nije euharistijski Isus? Zar to nije njegova Riječ? Svakodnevno nam je omogućen dolazak pred gorući grm, doći na misu, ostati u klanjanju pred Presvetim oltarskim sakramentom, ostati u razmatranju i tražiti objavu slave Božje.

Bog je vjeran! Zovi me i uslišat ću te! Bog je uslišao Mojsija i obećao mu je da će njegov sjaj kraj njega proći, da će čuti Božje ime. To isto i nama obećava.

Mojsije će Boga vidjeti i čuti. To je Božja slava – doživjeti njegovu prisutnost u svakodnevnom životu.

Bog želi da njegova slava prolazi kroz nas, pokraj nas. Želi da gledamo Njegovu slavu u svim situacijama našeg života, štoviše, On želi da je sav naš život njegova slava.

Želi da ga poznajemo po imenu, da budemo prijatelji s njim, da budemo sjedinjeni s njime, da osjetilima vidimo i doživimo njegovu nazočnost. Slava Božja je Crkva! Kralj Slave dolazi po nas, uvodi nas u odaje vine i pripravlja nas za ljubav. Samo jer nas je On uveo u odaju vina možemo biti preobraženi u ljubav i tek tada možemo zajedno sa svetim Ivanom od Križa ustvrditi: I nemam više drugog posla nego ljubiti.

Odaje vine su sakramenti, a na poseban način euharistija. Cijela Crkva je slava Božja, njena ljepota treba biti vidljiva svim narodima. Moj život je život Crkve. Moj život treba odražavati slavu Božju narodu oko mene. I doista bi trebalo tako biti, da kršćanin nema drugog posla do ljubiti. Crkva nema drugog posla nego ljubiti!

Pjesma Buktinja nalazi se na našem trećem albumu Otvoreno nebo. Glazbu potpisuje Barbara Bradvica, a video Gabrijel Fabić.

Stjepan Arnuš, Duhovni kutak | Bitno.net