Bol

Bol je toliko normalna, a opet je se želimo brzo riješiti i vratiti u stanje sigurnosti. Kada je čovjek u boli, usredotočen je samo na sebe, ne može jasno razmišljati i donositi prave odluke. Samo se želi što prije iz toga izvući misleći da će sve napraviti bolje, samo ako ovo prođe… Ponekad iz te boli mogu izaći čudesa, jer je to vrijeme intenzivnog traganja sa sobom i za smislom. No ako uzimamo krive „lijekove“, posljedice mogu biti puno gore od sadašnjeg stanja patnje…

Bol je i vrijeme kada imamo priliku doći najdublje onome što mi jesmo kao ljudi, i onome čemu težimo ako smo vjernici ili pak ako se još tražimo na tom putu. Nema toliko dobrog filozofskog ni praktičnog objašnjenja zašto se bol događa, kome je kako i kako (kao čovjek pojedinac) otkupiti svu bol na svijetu i omogućiti svima sreću. Nemoguće je apsolutno objasniti od kuda sve to, te kako je i zašto kome dano? Zašto baš meni? Zašto baš njima?! No suština je da kroz bol više postajemo ljudi, bliži svojim temeljima čiste ljubavi i davanju odgovora na prava pitanja. Kroz bol najviše tražimo pravi put radosti. Kroz sumnje dolazimo do spoznaja. Kroz patnju se povezujemo u ljubavi. Znajući da je to tako, možda pokušamo dublje shvatiti vlastitu bol i iz toga izvući životne lekcije – izgraditi se, sazrijeti, produžiti rok trajanja svojoj ljubavi, ostvariti ljubav s drugima, vratiti se traženju smisla i Istine.

Bol se ne događa bez razloga – uvijek je puno činitelja koji su nas doveli do toga gdje jesmo. I koliko god bolno bilo, ako hodimo i tražimo u vjeri, kroz bol ćemo dobiti priliku izrasti tj. konačno pobijediti u radosti. Tražit ćemo na tom putu utjehu i nadopunjenje, povratak u zonu sigurnosti i lagodnog života. I ako tu zakažemo, ako se zadovoljimo s površnim rješenjima, ne priznajući sve razine svoje boli, iščekuju nas još zapetljanije i teže situacije…

Bol je temeljni dio traženja, sastavni dio rasta u duhovnosti i prema tome, bol nosi smisao. Približava nas našem „originalu“, onome najboljem u nama, kako bismo bili spremni živjeti najbolje i najradosnije od života.  Bol je poziv naše gladne duše koja traži ispunjenje u najvećem dobru od svih (Bogu). Bol je poziv na revoluciju vlastitog života. To je prilika za promjene koje donose pobjedu.

„Tako dakle i vi: sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće.“ (Iv 16, 22)

Sanja Martinović