Što je On učinio?

Do početka svoje službe živio je, kako bismo mi to rekli, običnim životom. Slušao je oca i majku. Puštao je da vrijeme teče, ne čineći ništa što je bilo zapisano za buduće naraštaje.

Mogao se roditi kao kralj. Ali zemaljska slava i sjaj Njemu nisu značili ništa. On nije provodio svoje vrijeme na način koji bi mu pružao materijalnu udobnost ili ze­maljsku slavu. Njegov je najbitniji prioritet bio poštivati volju svog Oca.

Nasljedujte Ga.

Božji ulazak u vrijeme posvetio je samo vrijeme. Zbog Utjelovljenja našeg Gospodina vrijeme je sveto, i tako se prema njemu treba i odnositi. Sv. Atanazije je rekao da je ljudska priroda posvećena Utjelovljenjem, baš kao što po­sjet kralja nekom mjestu proslavlja i oplemenjuje to mje­sto; isto tako možemo reći da je vrijeme počašćeno i ople­menjeno kada je Kralj svemira došao živjeti u njemu.

To znači da mudro korištenje vremena nije samo pita­nje razbora i mudrosti. Nije riječ samo o tome da se poslo­vi obave. Riječ je o tome da slijedimo uzor Isusa Krista, koji je rasporedio, poštivao i učinio svetim svoje vrijeme i sve vrijeme.

Na stranicama se ove knjige nalazi niz uputa o upra­vljanju vremenom koje su mnogim dušama donijele red, mir i slobodno vrijeme. Omogućile su ljudima da brže i bolje obavljaju  svoje svjetovne  dužnosti, provode više vremena sa svojim prijateljima i obitelji, u molitvi i medi­taciji i da više vremena budu s Gospodinom na Misi. I vama bi trebale koristiti, ali ja vam to ne mogu jamčiti. Jer se čak i nakon što svladate tehnike upravljanja vremenom iz ove knjige i naučite kako organizirati svoj život u skladu s njima može dogoditi da bude Božja volja da se, unatoč svemu, nimalo ne približite ispunjenju ciljeva koje ste sebi postavili.

Bog može okrenuti vaš život naopačke i povesti vas stazama na koje nikada niste ni pomislili, odabirući za vas misiju koju vi nikada ne biste odabrali.

On vas može iskušavati u vatri neuspjeha, učeći vas pouzdanju u Njegovu Providnost, a ne u vlastite snage.

Iz razloga vama neznanih, On može za vas odabrati život u razočaranju. To se dogodilo velikom obraćeniku devetnaestog stoljeća, bivšem anglikancu, Johnu Henryju Newmanu,  koji je godinama  mukotrpno radio kako bi osnovao katoličko sveučilište u Irskoj i napravio novi prijevod Biblije. Bio je jedan od najboljih, najpametnijih i najdiscipliniranijih ljudi svog doba, pa čak i uzor u upra­vljanju vremenom. I bio je svet.

Unatoč tomu, Bog je dopustio da oba velika projekta kardinala Newmana potpuno propadnu.

U ovome se krije ona konačna lekcija za sve nas koji se nadamo zadobiti kontrolu nad svojim vremenom, čak i za one od nas koji nastojimo kontrolirati svoje vrijeme kako bi mogli bolje služiti Bogu: Bog je gospodar vreme­na, ne mi.

Mi smo samo upravitelji vremena koje nam On daje, i kao takvi, moramo uvijek postupati ne po svojoj već po volji našega Gospodara. Ako je Njegov izbor da naši na­pori u upravljanju vremenom dožive neuspjeh, moramo to strpljivo podnositi, kao put k našem posvećenju.

Prihvatite tehnike o kojima govori ova knjiga: napra­vite planer, rasporedite vrijeme, ostanite na kolosijeku i nastojte zadobiti kontrolu nad svojim vremenom tako da biste ga mogli bolje koristiti.

Ipak, svako svoje nastojanje za upravljanjem vreme­nom započnite tihim riječima molitve: “Ne moja volja, nego Tvoja volja neka bude.” Neka ta molitva postane vaš način priznavanja  Božje suverenosti nad vremenom, a posebice Njegove suverenosti nad vašim vremenom, tako da nikada ne padnete u zamku i pogriješite pokušavajući vrijeme kontrolirati za svoje a ne Njegove nakane.

Učinite tako i ovladat ćete najbitnijim elementom upravljanja vremenom za katolike.

Slijedit ćete Isusov primjer. Naučit ćete kako Mu slu­žiti “svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim” (Mt 22,37).

I svim vremenom svojim.

Dave Durand (iz knjige Upravljanje vremenom za katolike)

[facebook]Želiš još ovakvih članaka? Klikni like![/facebook]