Izdavačka kuća Kršćanska sadašnjost dio je novoga velikog projekta izdavačke kuće Libreria Editrice Vaticana (LEV) koja priprema kolekciju djela pape Franje ekumenskoga poziva „scambio dei doni“ („razmjena darova“). Niz će obuhvaćati naslove s dosad neobjavljenim Papinim tekstovima i govorima, u koje predgovorima uvode braća i sestre, predstavnici drugih kršćanskih Crkava i crkvenih zajednica. Predstavnici Kršćanske sadašnjosti u Rimu će od 9. do 11. prosinca sudjelovati na predstavljanju projekta, kao jedina hrvatska izdavačka kuća koja je dobila pravo prijevoda i objave prva dva djela ovoga niza: „Molitva. Dah novoga života“ s predgovorom moskovskog patrijarha Kirilla i „Naša majka Zemlja“ s predgovorom ekumenskog patrijarha Bartolomeja.

„Nizom ‘scambio dei doni’, LEV odgovara na poziv pape Franje da se uvjerljivo i kreativno uključi u ekumenski dijalog“, naglašava Alessandro Gisotti, zamjenik direktora Dikasterija za komunikacije. „Sigurni smo da kultura može biti privilegiran prostor da s braćom i sestrama drugih Crkava i crkvenih zajednica zajednički idemo prema obnovi punoga kršćanskog jedinstva. Prve dvije knjige ovoga niza svjedoče i o tome da ekumenizam može potaknuti promišljanje i zajedničko djelovanje kršćana o temama temeljnima za ljudski život. Kulturni i duhovni doprinos tekstova pape Franje i drugih kršćanskih vođa, želimo ponuditi za dobrobit svih“, dodaje Gisotti.

Pored svoje istaknute ekumenske vrijednosti, ovaj Papin niz praćen je ekološkim metodama pripreme, certificiran međunarodnim FSC-om (Forest Stewardship Council), a moto niza – „scambiodeidoni“ („razmjena darova“) – napisan je izričito malim slovima jer ukazuje na diskreciju koja prati svaki „istinski dragocjeni dar koji se ne uzvikuje na ulicama, već se šapće na uho“.

Važnost projekta prepoznata je i u Kršćanskoj sadašnjosti koja priprema spomenute Papine knjige na hrvatskome jeziku: „Velika je čast i zadovoljstvo biti dijelom ovoga hvale vrijednog projekta. Kršćanska sadašnjost pripremom hrvatskih izdanja ovih naslova nastavlja graditi na stupovima Koncila, a jedan od njih je ekumenizam. Na taj način ove knjige pape Franje lijepo će se uklopiti u naš izdavački profil, a sigurna sam da će njihov prihvat biti velik i značajan“, rekla je Maja Petranović, pomoćnica glavnog urednika Kršćanske sadašnjosti.

Kršćanska sadašnjost | Bitno.net