Kršćanska sadašnjost objavila je dva nova crkvena dokumenta, apostolsko pismo pape Franje te ekumenski vademecum Papinskoga vijeća za promicanje jedinstva kršćana.

Candor lucis aeternae 

Apostolsko pismo Candor lucis aeternae (Sjaj vječnog svjetla) papa Franjo je napisao o sedamstotoj godišnjici smrti Dantea Alighierija.

Papa je ovim apostolskim pismom želio ujediniti svoj glas s glasovima svojih prethodnika koji su iskazali počast Pjesniku i slavili ga, osobito u prigodi godišnjica rođenja i smrti, i time ponovno na njega svratiti pozornost Crkve, svih vjernika, književnih stručnjaka, teologa i umjetnika.

»Danteovo je djelo, naime, sastavni dio naše kulture, upućuje nas na kršćanske korijene Europe i zapada, predstavlja nasljeđe ideala i vrjednota koje i danas Crkva i civilno društvo predlažu kao temelj ljudskoga suživota, u kojem se možemo i trebamo prepoznati svi kao braća«, navodi Papa.

Papa Franjo ističe da »u ovomu konkretnom povijesnom trenutku, označenom mnogim sjenama, situacijama koje urušavaju čovječanstvo, pomanjkanjem povjerenja i perspektivā za budućnost, lik Dantea, proroka nade i svjedoka ljudske čežnje za srećom, još nam može darovati riječi i primjere koji će služiti kao poticaj na našem putu«.

Biskup i jedinstvo kršćana: ekumenski vademecum (D-191)

Ovaj dokument, Biskup i jedinstvo kršćana: ekumenski vademecum, koji je izdalo Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, nudi se kao pomoć dijecezanskim biskupima kako bi im se pomoglo da bolje razumiju i ispune svoju ekumensku zadaću.

Vademecum je nastao na zahtjev plenarne skupštine toga Papinskoga vijeća. Tekst su sastavili službenici Vijeća u dogovoru sa stručnjacima i uz odobrenje mjerodavnih dikasterija Rimske kurije.

Dokument je namijenjen biskupima iz cijeloga svijeta u nadi da će na ovim stranicama moći pronaći jasne i korisne smjernice koje će im pomoći voditi mjesne Crkve povjerene njihovoj pastoralnoj skrbi, prema onom jedinstvu za koje je Gospodin molio i na koje je Crkva neopozivo pozvana.

Kao i apismo Candor lucis aeternae, i ovaj je dokument dostupan u knjižarama i web knjižari Kršćanske sadašnjosti.