Bože, Oče naš, zahvaljujemo ti za čudesa koja si izvršio u svome sluzi svetom Ljudevitu.

On je posvetio svoj život u službi Kraljevstva po primjeru svetoga Franje Asiškoga. Zbog toga je, zajedno sa svetom Elizabetom Ugarskom, izabran za suzaštitnika Franjevačkoga svjetovnog reda. Molimo ga da bude uz nas i uz cijelu Franjevačku obitelj.

Sveti Ljudevite,
ti, koji si svoje krštenje smatrao najvećim primljenim darom, oživi u nama milost našega krštenja i našega zavjetovanja u bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda.
Ti, koji si svakoga dana razmatrao Božju riječ, pomozi nam da živimo Evanđelje, suobličujući svoj život Isusu, siromašnom i raspetom, i predajući ga za ljubav naše braće.
Ti, koji si već u mladosti razumio opasnost grijeha, pomozi mladima u Franjevačkoj mladeži da rastu u ispravnosti srca i vjernosti vlastitome krštenju.
Ti, koji si bio muž i ljubljeni otac, pomozi našim obiteljima da budu kvasac jedinstva i mira u našemu svijetu.
Ti, koji si služio siromašnima i koji si tražio pravdu i mir, otvori naše srce potrebama tolike naše braće i sestara u poteškoćama i pruži nam smjelost da se hrabro zauzmemo za život i obitelj.
Ti, koji si hrabro svjedočio vjeru u Krista Gospodina u stranoj zemlji, vodi nas u velikodušnom zanosu za novu evangelizaciju.

Gospodine, po primjeru i zagovoru svetoga Ljudevita, daj nam da ostvarujemo svaku našu odluku prelazeći iz Evanđelja u život i iz života u Evanđelje, upirući pogled u život nebeski.
Amen.

Izvor: Franjevački svjetovni red – Hrvatska