Pogledaj, dolazim ti u svojim potrebama kao tvoj nevrijedni štovatelj! Stavljam sve svoje pouzdanje u tvoju očinsku pomoć. Preporučam tebi spa­senje svoje duše i tijela.

Predajem ti sve svoje nutarnje i vanjske potrebe. Molim te, ne dopusti da odem neutješen od tebe! Uči me svojim primjerom da svakoga tre­nutka sjedinim svoju volju s Božjom i svaki križ strplji­vo nosim. Izmoli mi čistoću srca, savjesti i tijela, i sve potrebne krjeposti!

Budi uza me, siromašnoga grješnika, u posljednjoj borbi, da mogu jednom s tobom i sasvim izabranicima Boga vječno ljubiti i hvaliti.

Amen.