O preblaženi Josipe, tebi se utječemo u našoj žalosti. Kao što smo zamolili za pomoć tvoju Presvetu zaručnicu, tako i puni pouzdanju molimo i tvoju zaštitu. Zbog ljubavi koja te je povezivala s Bezgrešnom djevicom i Majkom Božjom, i zbog očinske ljubavi kojom si okruživao dijete Isusa, molimo te vapijući, blago pogledaj i u našim nevoljama tvojom moći priskoči nam u pomoć, naslijeđu, koje je Isus Krist otkupio svojom krvlju.

O Brižljivi zaštitniče Svete obitelji, bdij nad izabranim sljedbenicima Isusa Krista. Udalji od nas, o predragi Oče, svaku zarazu zablude i pokvarenosti. Milošću nam pomozi s neba, ti naš jaki pomoćniče u sadašnjoj borbi sa silama tame. I kao što si nekoć spasio dijete Isusa iz krajnje životne opasnosti, tako brani sad svetu Crkvu Božju protiv neprijateljskih zasjeda i svih protivština. Trajno sve nas zaštićuj, da bismo sveto živjeli, sveto umrli i vječno blaženstvo zadobili u nebu po tvojem primjeru i tvojoj pomoći. Amen.

Izvor teksta: Molitve sv. Josipu