Kongregacija za nauk vjere odgovorila je španjolskom biskupu koji je tražio pojašnjenje može li transseksualna osoba biti kum(a) na obredu krštenja i naglasila kako je to “nemoguće dopustiti” jer ta osoba neće moći ispuniti svoje kršćanske dužnosti na koje se obvezuje u tom obredu.

Slučaj koji je izazvao veliku medijsku pažnju počeo je kada je Španjolka Alex Salinas, koja želi biti muškarac i priprema se za operaciju spola, dobila poziv od svoje obitelji da bude krsna kuma svom nećaku. Biskup Cadiza i Ceute Rafael Zornoza, međutim, tada je reagirao i to odbio. Nakon toga je krenula medijska kampanja, a biskup je uputio upit Kongregaciji i, kako je rekao, “zbog konfuzije među vjernicima i kompleksnosti pitanja”, tražio pojašnjenje od nje.

U priopćenju koje je biskup Zornoza sada objavio, naglasio je kako je dobio odgovor i kako on potvrđuje ono što je i sam ranije naglašavao.

Kongregacija je naglasila kako transseksualnost “jest javno prikazivanje stavova koji su u suprotnosti s moralnim imperativom rješavanja problema seksualnog identiteta u skladu s istinom seksualnosti kojoj je toj osobi dana”.

“Jasno je, dakle, kako ta osoba ne može voditi život koji je vođen kršćanskom vjerom, kako se to od kuma na krštenju traži, i time nije u mogućnosti ispuniti tu dužnost”, pojasnila je Kongregacija pozivajući se na Kanonski zakon i kanon 874., te dodala kao nije riječ o “diskriminaciji nego o ukazivanju na objektivnu nemogućnost ispunjenja zahtjeva koji su potrebni za odgovornu dužnost kuma”.

Sam biskup je u priopćenju dodao kako je dužnost kuma, preuzeta pred Bogom i Crkvom, da “pomogne roditeljima u kršćanskoj formaciji djeteta”, te kako kumovi “moraju biti ljudi čvrsto u vjeri, sposobni pomoći kršteniku na njegovu kršćanskom putu”.

Zornoza je podsjetio i na encikliku pape Franje Laudato Si u kojoj on ističe kako je “vrednovanje vlastita tijela u njegovoj muškoj ili ženskoj pojavnosti neophodno ako želim prepoznati sebe u susretu s drugačijim”, te kako je “nezdrav onaj stav koji želi poništiti razlike u spolnosti, jer ne zna kako se suočiti s njima”.

Španjolski biskup je na koncu priopćenja istaknuo kako Crkva “milosrdno prima sve osobe i želi im pomoći u njihovim situacijama, ali bez negiranja istine koju propovijeda koja se nudi svima na slobodan izbor kao put vjere”.

G. An. | Bitno.net