Većina američkih katolika ocjenila bi papu Franju i njegovu borbu protiv seksualnog zlostavljanja odličnim ili dobrim

Foto: cgc76

Većina američkih građana smatra kako je problem seksualnog zlostavljanja i dalje prisutan u Katoličkoj Crkvi, a četvrtina američkih katolika radi toga rjeđe ide na svetu misu. Rezultati su to velikog istraživanja kojeg je proveo Pew Research Center, na više od 6000 tisuća Amerikanaca, o seksualnom zlostavljanju među katoličkim klerom.

Devet od deset ispitanika izjavilo je kako je čulo za slučajeve zlostavljanja u Katoličkoj Crkvi, a većina ispitanika (58%) poručila je kako je o tome čula “puno”.

S druge strane, 71% osoba koje su sudjelovale u istraživanju istaknulo je kako je čulo za seksualne zločine među vjerskim službenicima drugih crkvi i religija, no samo 21% je čulo “puno” o tome.

Istraživanje je pokazalo i kako većina Amerikanaca (57%) smatra da je seksualno zlostavljanje djece jednako često među vjerskim službenicima te drugim odraslim osobama koji rade s djecom. Njih 34% vjeruje kako su zlostavljanja djece više prisutna među vjerskim službenicima, a samo 6% vjeruje kako su manje prisutna.

Što se tiče usporedbe različitih religija i crkvi, rezultati se razlikuju među ispitanicima. Većina američkih katolika (61%) smatra da je seksualno zlostavljanje i neprimjereno ponašanje jednako rasprostranjeno među službenicima različitih religija i crkvi, a to smatra i 44% ne-katolika. No čak 51% ne-katolika smatra kako je zlostavljanje prisutnije među katoličkim biskupima i klerom, što smatra i 33% katolika. Samo 4% katolika i 3% ne-katolika su izjavili kako vjeruju da je seksualno neprimjereno ponašanje rjeđe među vjerskim službenicima Katoličke Crkve nego među vjerskim službenicima drugih religija i crkvi.

Razlika između ne-katolika i katolika u percepciji vidiljiva je i u pitanju koliko nedavni izvještaji o seksualnom zlostavljanju reflektiraju prošlo ili sadašnje stanje u Crkvi.

Tako 81% ne-katolika naspram 69% katolika smatra da izvještaji refletkiraju probleme koji su još uvijek prisutni u Katoličkoj Crkvi dok samo 9% ne-katolika i 24% katolika vjeruje da su problemi navedeni u izvještajima dogodili u prošlosti te većinom više nisu prisutni.

Posebno je zanimljivo pratiti sličnosti i razlike među katolicima tj. onima koji svetu misu pohađaju najmanje jednom tjedno, i onima koji na euharistiju idu rjeđe.

Gotovo polovica američkih katolika (46%) izjavila je kako je o nedavnim izvještajima o seksualnim zlostavljanjima razgovarala s drugim osobama. Pritom je viši postotak onih koji su razgovarali o toj temi s članovima obitelji, prijateljima ili kolegama među katolicima koji redovito idu na svetu misu (58%), nego među onima koji to čine manje redovito (42%).

Također, malo više od četvrtine katolika je zbog izvještaja o seksualnim zlostavljanjima među klerom počelo rjeđe participirati na svetoj misi te financijski podržavati župu ili biskupiju.

Prema istraživanju, 27% katoličkih vjernika rjeđe ide na misu, a brojke su različite među redovitim i neredovitim katolicima. Među onima koji euharistiju pohađaju jednom tjedno ili češće, udio ispitanika koji su odgovorili da su počeli rjeđe dolaziti iznosi 15%, dok je taj postotak (32%) veći među onima koji su na misu već dolazili manje od jednom tjedno.

Nešto je manja razlika među redovitim i neredovitim katolicima prisutna kod novčanog darivanja Crkve. Petina (20%) redovitih katolika i 28% neredovitih smanjilo je svoje donacije Katoličkoj Crkvi nakon izvještaja o seksualnim zlostavljanjima.

Zanimljivo je istaknuti i kako je samo 18% katoliko izrazilo podršku ili ohrabrenje svećeniku vlastitoj župi nakon objave izvještaja, a u ovom pitanju je i najveća razlika između redovitih i neredovitih katolika. Dok je samo 12% pripadnika Katoličke Crkve koji neredovito dolaze na misu izrazilo podršku ili ohrabrenje svom župnom svećeniku, to je učinilo 35% onih ispitanika koji euharistiju pohađaju barem jednom tjedno.

Istaknimo i kako je istraživanje pokazalo da većina katolika, njih 55%, misli kako papa Franjo radi odličan ili dobar posao u borbi protiv seksualnog zlostavljanja. Malo manje od pola (49%) to je izjavilo za svog biskupa, a samo 36% za američke biskupe u cjelini. I tu postoji razlika između redovitih i neredovitih katolika. Među onima koji na misu idu barem jednom tjedno odličnu ili dobru ocjenu papi Franji dalo je 64% ispitanika, dok je vlastitom biskupu i američkim biskupima u cjelini tu ocjenu dalo 66% i 51% ispitanika. S druge strane taj je postotak među neredovitim katolicima manji. Papi je tako odličnu ili dobru ocjenu dalo 51%, vlastitom biskupu 42% i američkim biskupima u cjelini samo 30% ispitanika.

Podsjećamo, zadnjih godinu dana su Crkvu u SAD-u obilježili seksualni skandali kardinala Theodora McCarricka kao i izvještaji tužiteljstava američkih saveznih država koji su pokazali razmjere seksualnog zlostavljanja u američkim biskupijama.

Tino Krvavica | Bitno.net