Hrvatski prijevod radnog dokumenta (Instrumentum laboris) koji će biti osnova za rad na općoj skupštini Biskupske sinode u listopadu 2023. i listopadu 2024. objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatske biskupske konferencije.

Radi se o dokumentu koji objedinjuje iskustva biskupija diljem svijeta u posljednje dvije godine, počevši od 10. listopada 2021., kada je papa Franjo započeo sinodski hod kako bi se razlučilo koji su koraci potrebni za rast Crkve u sinodalnosti. Stoga je Instrumentum laboris zamišljen kao pomoć pri razlučivanju tijekom opće skupštine, a u isto vrijeme poslužit će i za pripremu sudionicima uoči sinodskog zasjedanja.

Radni dokument sastoji se od teksta s objašnjenjem i pratećih radnih listova. Podijeljen je u dva dijela. Odjeljak A pod naslovom „Za jednu sinodalnu Crkvu“ ističe iskustvo protekle dvije godine i pokazuje na put naprijed kako da Crkva postane sve više sinodalna. Odjeljak B pod naslovom „Zajedništvo, poslanje, sudjelovanje” usredotočuje se na „tri prioritetna pitanja” koja će biti u središtu rada skupštine u listopadu 2023. Te tri glavne teme su: „Zajedništvo koje zrači”; „Suodgovornost u poslanju” te „Sudjelovanje, upravljanje i autoritet”.