Prošle godine na Veliki petak ansambl Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu „Pučki pivači KBF-a“ održao je korizmeni koncert “Narode moj ljubljeni”. Koncert je održan u bazilici Srca Isusova u Zagrebu, a nešto više od sat vremena korizmenih tradicijskih napjeva lijepa je prigoda za dublje uranjanje u otajstvo muke Gospodnje.

Bitno.net