Prorok Malahija – posljednji prorok Starog zavjeta

Za svetoga Malahiju, proroka, blažena Anna Katharina Emmerich svjedoči da ga je vidjela kao anđela, te da se s njim zaključuje Božja poruka Starog zavjeta. Malahijina proročka knjiga posljednja je napisana knjiga Staroga zavjeta. Napisao ju je prorok Malahija, Božji glasnik poput Melkisedeka, u drugoj polovici 5. stoljeća prije Krista. Nakon toga uslijedilo je oko … Nastavi čitati Prorok Malahija – posljednji prorok Starog zavjeta