Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.

Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.

Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.

Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.

Mt 1,1-6

Hetiti su bili narod koji je živio u Obećanoj Zemlji i koji su Izraelci pobijedili u borbama nakon dolaska iz Egipatskoga ropstva. Premda su Izraelci željeli provesti etničko čišćenje, ipak su među njima nastavili živjeti stanovnici svih pet plemena koji su naseljavali to područje.

Urija Hetit

Urija Hetit pojavljuje se u Isusovu rodoslovlju tek usput, kao prvi suprug žene s kojom je kralj David rodio svog prijestolonasljednika. I zanimljivo je promatrati vjeru tog čovjeka i njegov odnos prema Bogu Izraelovu.

Za razliku od Izraelskog kralja koji je napravio grijeh što ga je htio prekriti prijevarom, Urija Hetit pun pobožnosti odbija uživati dok su Kovčeg saveza i izraelska vojska pod šatorima i na otvorenom. Ne mogavši promijeniti situaciju, barem se solidarizira s onima koji trpe.

Kolika je bila njegova vjera i odanost pokazuje činjenica da ni sutradan nije otišao svojoj kući i svojoj supruzi, premda ga je kralj David opio kako bi lakše njime manipulirao.

Kod Urije Hetita odanost nije bila formalna, nego izraz duboke vjere i opredijeljenosti.

Usporedba ponašanja izraelskoga kralja i stranca koji je prihvatio Boga Izraelova pokazuje razliku između forme i sadržaja. To je opasnost s kojom se svatko od nas susreće. Da pomislimo da je činjenicom rođenja i tradicijom sve zahvaćeno. A vjera je osobno opredjeljenje. I život u skladu s Božjom voljom je osobni stav koji je potrebno neprestano aktualizirati.

U usporedbi s onim čiju je ženu oteo i kojega je kasnije odveo u smrt, Davidov grijeh biva još gnjusniji i njegova nevjera još veća.

Bivša žena Urijina

U usporedbi s Urijinom vjernošću biva strašnija i nevjera njegove supruge. Ona se pokazuje poput igračke s kojom se kralj igra, a ona u toj igri svesrdno sudjeluje.

Za razliku od njezina supruga, Bat-Šeba ispunjava formu, ali zanemaruje sadržaj. Njezino srce je daleko i od Boga i od čovjeka, njezina supruga koji je za svoje opredjeljenje spreman umrijeti.

Događa se priča koja se do dana današnjega ponavlja. Onaj koji je pravedan biva žrtvovan i ubijen, a oni koji su grešnici postaju vladari.

Urija u odanosti prema Bogu i Davidu pogiba u boju u koji je i poslan zato da bi nastradao, a njegova supruga, nakon što je zadovoljila formu i ožalila ga, postaje kraljevom suprugom.

Srećom da ovaj svijet ne gledamo samo iz zemaljske perspektive, jer bismo mogli zaključiti kako se više isplati zlo i licemjerje od iskrenosti i poštenja. No mi znamo da zemaljska mjerila nisu konačna i da je sve potrebno promatrati pod vidom vječnosti.