Loša umjetnost često dovodi do loše teologije. Ne treba se čuditi što ljudi koji anđele zamišljaju kao bucmaste i krilate kerubine ne mogu ozbiljno prihvatiti ideju o postojanju anđela. Naravno, njihov je problem u doslovnom shvaćanju umjetnosti. Nije vjerojatno da su barokni slikari, koji su pokrivali stropove crkava ovim bucmastim bićima, mislili da anđeli upravo tako izgledaju. Može li ijedan veliki umjetnik biti tako umno zaostao? Međutim, ako želite anđele predočiti na umjetnički način, morate ih prikazati u nekom obliku. Ne možete ostaviti praznu plohu i staviti ceduljicu na kojoj piše: »Zamislite da se ovdje nalazi anđeo.«

Tradicija anđele prikazuje kao oskudno odjevene dječačiće s krilima ili bez krila, ili kao oskudno odjevenu dojenčad. Neovisno o tome kakva je vrijednost umjetničkog djela, ostaje činjenica da anđeli postoje. Četvrti lateranski i Prvi vatikanski koncil naučavali su da je Bog na početku vremena stvorio čiste duhove. Biblija također potvrđuje postojanje anđela: »Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti« (Kol 1,16). Ove se četiri zadnje riječi odnose na anđele. Riječ »Vrhovništva« u ovom kontekstu ne znači kraljevstva, ona znači anđele visokog reda ili položaja. Nažalost, prosvijetljeni ljudi danas odbacuju mogućnost postojanja anđela. Istina je, pak, da u takvom stavu nema ničega prosvijetljenog – sasvim suprotno: riječ je o vrsti zatucanosti.

Još iz katekizma za djecu – koji nam i sada može pomoći u ispravnom razumijevanju – znamo da je Bog stvorio tri vrste stvorenja. Neka su od tih stvorenja čista materija: kamenje, voda, zrak, biljke, životinje. Druga su čisti duhovi: anđeli, kako oni dobri na nebu, tako i oni zli u paklu. A neka su, opet, sastavljena od materije i duha: ljudska bića. Prvu i treću vrstu dobro poznajemo, prva nas vrsta posvuda okružuje, a sami smo treća vrsta stvorenja. Međutim, bića druge vrste, anđeli isto su toliko stvarna kao što smo mi stvarni, ili kao što je stvaran svijet koji vidimo oko sebe.

Zašto ih ne možemo lako zamisliti? Zato što naša mašta može stvoriti slike zasnovane samo na viđenom. Duhovi, uključujući Boga, anđele i naše duše, nevidljivi su, i upravo ih zbog toga ne možemo, pravo govoreći, zamisliti. Ne možemo stvoriti razgovijetne slike tih bića u našem umu. Ali, možemo ih pojmiti – tj. možemo ih, u većoj ili manjoj mjeri, razumski shvatiti, iako si ne možemo predočiti njihov izgled.

Riječ »anđeo« dolazi od grčke riječi koja znači glasnik. To je vrlo prikladan naziv za Gabrijela koji je Mariji donio poziv da bude majka Mesije (Lk 1,26–38). Drugi glasnik s neba ukazao se Josipu i rekao mu: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga« (Mt 1,20). Jedan drugi anđeo rekao je Josipu da pobjegne u Egipat (Mt 2,13). Na uskrsno je jutro anđeo odmaknuo kamen navaljen na ulaz u grob i obratio se ženama koje su došle pomazati Isusovo tijelo, kazavši im da je Gospodin uskrsnuo (Mt 28,2–5). Anđeo je oslobodio okova apostole u tamnici (Dj 5,19), i anđeo je kazao Filipu da krene putem prema Gazi, putem na kojemu je sreo etiopijskog eunuha (Dj 8,26). Naravno, glasnik prenosi poruke u oba pravca. Bog je poslao anđela Rafaela Tobiji i njegovoj nevjesti Sari, i anđeo je prikazao njihove molitve pred prijestoljem Božjim (Tob 12,12). U Otkrivenju, glava 8., redak 4., piše da anđeo prikazuje Bogu molitve što ih kršćani izgovaraju na zemlji.

Zašto čak i neki katolici odbijaju vjerovati u anđele kad o njima svjedoči i Sveto pismo? Nema sumnje, riječ je o scijentističkom naslijeđu iz 19. stoljeća, koje kaže: ako nešto ne možete izvagati ili izmjeriti, znači da ne postoji. Već je čitavo jedno stoljeće ovo shvaćanje odbačeno, ali njegovi učinci traju i danas, osobito u obliku sekularizma koji ima utjecaja čak i na vjernike. Dobar protuotrov za to jest pomnjivo proučavanje Biblije.

Karl Keating

Više o ovoj temi pročitajte na linku ovdje.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Karla Keatinga “Što katolici doista vjeruju”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal www.bitno.net.