Sveti Marcelin i Petar – mučenici u čiju su čast podignute bazilike u Rimu

Marcelin je bio svećenik, a Petar egzorcist. Mučeni su  g. 299. za vrijeme Dioklecijanova progonstva. Njihov se grob poštuje na starome rimskome groblju na Labikanskoj cesti. Ondje car Konstantin podiže baziliku, a uz nju mauzolej za svoju majku Helenu. Dio relikvija ovih svetih mučenika prenesen je godine 827. u Seligenstadt na rijeci Majni. Najstariji izvještaj … Nastavi čitati Sveti Marcelin i Petar – mučenici u čiju su čast podignute bazilike u Rimu