Papa Viktor I. – okončao je spor o datumu proslave Uskrsa i borio se protiv hereza o Kristovu božanstvu

Sveti Viktor I., papa (189. – 199.) i mučenik, rodom je iz Afrike, a na Pet­rovoj Stolici naslijedio je papu Eleuterija. Crkvom je upravljao 10 godina. Tijekom potifikata u Rimu je organizirao pomaganje ne samo siro­mašnih već i zatvorenih kršćana i onih koji su bili otjerani na prisilni rad. Posebna mu je zasluga što je dokončao spor … Nastavi čitati Papa Viktor I. – okončao je spor o datumu proslave Uskrsa i borio se protiv hereza o Kristovu božanstvu