Isus od samog početka nastupa kao Mesija (usp. 1,11), ali je njegovo mesijanstvo zastrto ljudskom pogledu. Uz isticanje zapovijedi šutnje ide paralelno i konstatacija da se ta Isusova zapovijed ne drži uvijek

Foto: www.lds.org

Zanima me zašto Isus u razgovoru sa svojim učenicima, ili s ljudima koje je izliječio, govori: “I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.” Zar nije smisao da ljudi saznaju za Krista i obrate se?

Unaprijed zahvaljujem!

Ta takozvana „mesijanska tajna“ je specifičan oblik pripovijedanja u Markovu evanđelju. Marko svoje izlaganje o Isusu Kristu kao Mesiji gradi postupno. Središnji tekst koji Evanđelje generalno dijeli na dva dijela je Mk 8,27 u kojem Petar iznosi vjeru u Krista kao Krista, Mesiju. Na samom kraju Evanđelja ponovno imamo sličnu izjavu: “Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!” (Mk 15,39) koju govori rimski satnik.

Tako kod Marka postupno nailazimo na cjelokupnu vjeroispovijest. Cijelo Evanđelje je zapravo objašnjenje toga kako je Isus Krist (Krist = Mesija, Pomazanik) te kako je on u isto vrijeme Sin Božji. Nama to danas zvuči kao posve jasna stvar, ali sjeti se da su evanđelisti pred sobom imali puk kojemu je tek trebalo prenijeti Isusovu poruku.

Iako je Isus Mesija od samoga početka (Marko ne dvoji oko toga), ta spoznaja kod ljudi raste postupno. Ponajprije se razvija kod njegovih učenika, posebice Petra, a tek nakon Kristova uskrsnuća ta istina postaje jasna u svojoj punini. Dakle, sadržaj Markove “mesijanske tajne” mogao bi se izraziti na sljedeći način: Isus od samog početka nastupa kao Mesija (usp. 1,11), ali je njegovo mesijanstvo zastrto ljudskom pogledu. Uz isticanje zapovijedi šutnje ide paralelno i konstatacija da se ta Isusova zapovijed ne drži uvijek.

To treba čitatelju reći, kako je bilo nemoguće sakriti stvarnu tajnu Isusove osobe, ali da je ona do kraja shvatljiva tek onomu tko shvati njegov križ i bude spreman dijeliti ga. Na samom kraju Evanđelja je poslanje propovijedanja te radosne vijesti da je Isus Bog i Spasitelj čitavome svijetu. Nadam se da ćeš se pridružiti tom pozivu.

BTB,

don Damir Stojić

SPAS | Bitno.net