Na početku Otkrivenja piše: „poslavši svog anđela sluzi svomu Ivanu“ (Otk 1,1). Uvijek sam mislila da je autor knjige apostol Ivan, autor Evanđelja po Ivanu i Ivanovih poslanica. Danas sam slučajno u jednom starom broju časopisa Svjetlo riječi čitala tekst o spomenutoj knjizi gdje piše da nije tako. Tražila sam odgovor na nekim katoličkim stranicama, ali nisam našla pravi odgovor. O čemu se radi? Hvala na odgovoru.

Poštovana!

Vidjelac iz Knjige Otkrivenja identificira se kao Ivan. Katolička enciklopedija dalje o tome piše: „Vidjelac pobliže ne otkriva svoju osobu. Međutim, iz tradicije znamo da je Vidjelac iz Otkrivenja Ivan apostol, sin Zebedejev, ljubljeni Isusov učenik. Krajem drugoga stoljeća Otkrivenje je priznato od povijesnih predstavnika najvažnijih Crkava kao autentično djelo Ivana apostola.“

Među onima koji svjedoče za to autorstvo jesu važne osobe iz poslijeapostolskoga vremena kao što su sv. Hipolit Rimski, sv. Klement Aleksandrijski, Origen, sv. Justin, sv. Irenej Lionski…

Međutim, suvremeni egzegeti velikim se dijelom ne slažu s tim. Smatraju da su razlike u jeziku između četvrtoga Evanđelja i Otkrivenja prevelike da bi oba djela mogla pripadati istom autoru. Nadalje, ukazuju na razlike u teološkoj perspektivi između ova dva djela, a navode i neke druge razloge.

Poštujući i potičući znanstveno istraživanje Svetoga pisma, Crkva u liturgiji ipak sve do danas govori, a prema tome i vjeruje: „Čitanje Knjige Otkrivenja svetoga Ivana apostola.“

Međutim, valja imati na umu da takve pojedinosti ni na koji način ne utječu na važnost samoga spisa. On je od Crkve ustanovljen kao nadahnut i uvršten u kanon, prema tome njegov je sadržaj mjerodavan za vjeru i moral. Sve je ostalo od sekundarne važnosti i vjera o tome ne ovisi.

Također je važno razlikovati Tradiciju i tradiciju Crkve. Pritom pod Tradicijom mislim na siguran nauk vjere i morala koji nam je predan, a pod tradicijom na pojedinosti koje nemaju takve važnosti i o kojima postoje različita mišljenja, npr. tko je od apostola bio u kakvu rodu s kim. To može biti zanimljivo, ali, kako se ponekad kaže, nije bitno za spasenje.

Neka te Duh Božji nadahnjuje i vodi u daljnjem upoznavanju Božje riječi.

Btb

don Damir