Latinski naziv »ad limina apostolorum« prevodimo: pohod »na apostolske pragove«, to jest na grobove apostola Petra i Pavla. Običaj da svaki dijecezanski biskup u Katoličkoj Crkvi pohodi svake pete godine rimske bazilike, da pođe na pragove, tj. grobove apostolskih prvaka Petra i Pavla, uveo je papa Siksto V., koji je bio iz naših krajeva i koji je Hrvatima u Rimu »darovao« i zavod – današnji Hrvatski zavod sv. Jeronima.

Običaj je bio da biskup tada podnese i pismeni i usmeni izvještaj Svetome Ocu i njegovim suradnicima u Rimu, pročelnicima pojedinih kongregacija i drugim uredima Svete Stolice. Sve je to propisano crkvenim zakonikom, u kanonima 399. i 400.

U njima se ističe kako je svaki dijecezanski biskup dužan svakih pet godina podnijeti izvještaj vrhovnom svećeniku o stanju povjerene mu biskupije. Kada dođe ta godina, treba doći u Rim da počasti grobove svetih apostola Petra i Pavla i da posjeti rimskog prvosvećenika. Ako bi dijecezanski biskup bio u tome zakonito spriječen, može ispuniti svoju obvezu preko koadjutora, ako ga ima, ili preko pomoćnoga biskupa. Moguće je da to obavi i neki odgovarajući svećenik koji prebiva u biskupiji dotičnog biskupa, a apostolski vikar može to učiniti i preko svojega zastupnika.

Svaki biskup ima i osobni susret sa Svetim Ocem koji traje oko petnaest minuta i tada biskup može s njim govoriti o stanju svoje biskupije, o pastoralnom i liturgijskom životu, o sakramentalnom životu, pohađanju svetih misa, vjeronauka, o mladima koje Crkva okuplja, o broju svećenika, redovnika i redovnica, o broju vjernika, o broju duhovnih zvanja i katoličkih ustanova na području njegove biskupije i njihovu stanju i problemima.

Na tim susretima s vatikanskim službenicima u uredima Rimske kurije povećava se i produbljuje koristan dijalog između biskupa i Svete Stolice, razmjenjuju se obavijesti, ali i daju savjeti i prikladni prijedlozi za veću dobrobit i napredak Crkava kao i za očuvanje zajedničke stege u Crkvi.

Zato je te pohode potrebno brižljivo pripremiti pa se izvještaj o stanju svake biskupije šalje Svetoj Stolici šest mjeseci prije vremena određenog za pohod. Taj izvještaj zaduženi uredi ispituju vrlo pomljivo te svoje primjedbe iznose posebno određenom vijeću. Potom se sastavlja kratak sažetak koji se ima pred očima dok se vode razgovori s biskupima koji dođu u pohod »ad limina«. Zato su takvi pohodi znak i posebni trenutak zajedništva, jer na njima se susreću dvije osobe, biskup partikularne Crkve i rimski biskup, Petrov nasljednik, svatko sa svojom odgovornošću – za isti cilj – dobro vjernika i čitave Kristove Crkve. To je ujedno i jedna zajednička obnova svih biskupa jedne države i mjesne Crkve u kojoj biskupi na poseban način mole za povjereno im stado svaki u svojoj biskupiji.

don Damjan Raguž

Preuzeto iz knjige Vjera u pitanjimaDopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal www.bitno.net.

Bitno.net