Prije nekoliko godina zavjetovala sam se da ću odlaziti jednom godišnje u jedno od Gospinih svetišta, i to trajno. Kako godine prolaze, često je to sve teže i teže izvesti. Smije li se zavjet prekršiti? Ako smije, kako? Ono što me u svemu dodatno izjeda jest pitanje koliko je to ispravno jer kada je bilo teško, lako je bilo obećati samo da nevolja prođe! Zbog toga se dodatno stidim.

Srdačan pozdrav,

Viktorija


Poštovana Viktorija,

pitanje koje ste postavili postavlja se često. Općenito, mnogo ljudi u dobroj namjeri obeća nešto što na kraju ne izvrši, počevši od najmanjih pa sve do najozbiljnijih stvari. To pokazuje koliko je čovjek nepromišljen i slab. Ovdje neću spominjati one kojima riječ obećanja ništa ne znači.

O vašem pitanju progovara Zakonik kanonskoga prava, ali njegove ću kanone napisati u drugom dijelu odgovora jer želim napraviti kratak uvod.

Današnji su ljudi izgubili osjećaj za snagu i težinu riječi, zatim važnost značenja neke riječi, ljepotu značenja neke riječi itd. Ljudi nemaju pojma o riječi. Što je pojam? Pojam je bitno svojstvo o nekoj stvari. Ljudi ne poznaju bit riječi. Stari su Židovi jako dobro znali važnost, snagu i bit riječi. Imena koja su jedni drugima namjenjivali nosila su značenje.

Bog se objavio imenom JHWH. Židov je točno znao što ta riječ znači. Ona znači da je Bog onaj koji je prisutan, cijelo vrijeme prisutan u čovjekovu životu i povijesti. Na grčkom jeziku On je onaj koji jest! Ime Isus znači Bog spašava, Emanuel S nama Bog, Mesija Pomazanik Božji, Betlehem – Kuća kruha itd. Svaka riječ nosi svoj duboki smisao. Pogledajte samo kako je današnji čovjek izvrgnuo i banalizirao riječ ljubav!

Danas ljudi olako i brzo donose odluke. Ipak, vjerujem da je vaš zavjet dan razumno i s ljubavlju. Savjetujem vam da ispunite zavjet, prigrlite ga s ljubavlju i radošću, pomilujte taj mali križ, kao što je Isus pomilovao svoj veliki križ. Dapače, obnovite zavjet, dajte mu puniji smisao, prikažite ga ne samo kao zahvalu nego i za duše koje se nalaze u istom problemu koji ste imali i vi. Prikažite ga za duše u čistilištu. Pomolite se Duhu Svetom da vam da snagu, volju, odlučnost. Bog izgrađuje čovjeka po ovakvim stvarima. Zavjet ne zarobljava, nego oslobađa i izgrađuje. Ipak, dobro promislite i o ovom što vam govorim. Ne znam u kakvoj ste situaciji, vi to najbolje znate.

Ako imate uistinu opravdane razloge, možete dobiti oprost od zavjeta. U pitanju su samo uistinu opravdani razlozi. U protivnom morate ga izvršiti ili ga zamijeniti jednakim ili većim dobrom. Ne manjim. Ovo se može činiti strogim, ali kad bolje sagledate, sve je tako logično i razumljivo. Pitanje je samo o našem odnosu prema sebi, Bogu i drugima. Navest ću sada neke kanone Zakonika vezane uz vaš slučaj:

Kan. 1191 § 1. Zavjet, to jest promišljeno i slobodno Bogu dano obećanje o mogućem i većem dobru, mora se ispuniti iz kreposti vjere.

2. Sposobni su za zavjet svi oni koji su sposobni prikladno se služiti razumom, osim ako im se pravom to zabranjuje.

3. Zavjet položen zbog teška i nepravedna straha ili zlonamjere prijevare po samom je pravu ništav.

Kan. 1194 – Zavjet prestane istekom vremena određenog za izvršenje obveze, bitnom promjenom obećanog predmeta, neispunjenjem uvjeta o kojem ovisi zavjet ili prestankom njegove svrhe, oprostom i zamjenom.

Kan. 1195 – Tko ima vlast nad predmetom zavjeta, može obvezu zavjeta obustaviti dokle god mu ispunjanje zavjeta nanosi štetu.

Kan. 1196 – Osim rimskog prvosvećenika, od privatnih zavjeta mogu zbog opravdana razloga dati oprost, samo ako oprost ne krši tuđe stečeno pravo:

  1. mjesni ordinarij i župnik za sve svoje podložnike, pa i strance;
  2. poglavar redovničke ustanove ili družbe apostolskoga života, ako su kleričke papinskoga prava, za članove, novake i osobe koje danonoćno borave u kući ustanove ili družbe;
  3. oni kojima su Apostolska Stolica ili mjesni ordinarij povjerili vlast davanja oprosta.

Kan. 1197 – Djelo obećano privatnim zavjetom sam zavjetovanik može zamijeniti za veće ili jednako dobro; za manje pak dobro onaj koji prema odredbi kan. 1196 ima vlast dati oprost.

O tome u ispovijedi možete porazgovarati s ispovjednikom. Btb

don Damir

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Don Damir odgovara”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.