Kako razumjeti anđeoske korove? Ima li svaki kor svoju ulogu? Kako tvrdi Wikipedija, Sile npr. održavaju kretnje nebeskih tijela zbog ravnoteže svemira, posjeduju snagu i inteligenciju da odgovaraju isključivo Bogu. Održavaju svemir u ravnoteži. Njihov vođa bio je Samael…

Pozdrav!

Anđeoska bića su nam svima zanimljiva. Takvima ih čini njihova duhovna priroda, njihova blizina Bogu, velika moć, ali i prilično malo podataka koje o njima imamo iz Objave, osobito one zapisane.

Ponajveći crkveni autoritet u ovoj tematici je Pseudo-Dionizije Areopagita (5./6.st.). Njegovo je naučavanje o anđelima prihvatio i sv. Toma u svojoj “Teološkoj sumi”. U “Nebeskoj hijerarhiji” Dionizije piše o tome kako su veliki teolozi prenijeli znanje o devet anđeoskih korova, podijeljenih u tri trostruka reda.

Na prvom su mjestu oni koji neprestano borave u Božjoj prisutnosti i s njime su neposredno povezani. To su Serafi, Kerubi i Prijestolja. Među njima su Serafi oni koji izgaraju od božanske ljubavi, Kerubinima se posebno pripisuje znanje koje potječe iz kontemplacije Boga, dok su Prijestolja kao neki simboli Božjeg jedinstva i njegove moći.

Drugi red anđela čine korovi Gospodstva, Vlasti i Moći. Njima se pripisuje upravljanje materijalnim svijetom. Gospodstva pritom određuju što treba činiti, Vlasti daju vlast za izvršavanje, a Moći određuju kako treba naređeno izvršiti i uklanjaju zapreke.

Treći, najniži red čine izvršitelji. Oni su neposredno nad ljudskim hijerarhijama. Tu su Poglavarstva, koja predvode izvršavanje onoga što je naloženo po višim korovima. Arkanđeli su izvršitelji-glasnici velikih, a Anđeli svakodnevnih stvari. Anđeli čuvari također pripadaju najnižem koru.

Tri reda anđela povezana su također s trostrukim božanskim djelovanjem pročišćenja, prosvjetljivanja i sjedinjenja/usavršavanja. Iako su ta tri aspekta uvijek prisutna, najvišem redu anđela posebno pripada usavršavanje, srednjem prosvjetljivanje, a najnižem sjedinjenje. To su ujedno tri stadija kršćanskog života, pri čemu početak duhovnog života predstavlja buđenje (obraćenje), prijelaz na put prosvjetljivanja označen je tamnom noći osjetila, a odatle se na put sjedinjenja dolazi preko tamne noći duha (o čemu je opširno pisao sv. Ivan od Križa).

Što se tiče osobnih imena anđela, Direktorij za pučku pobožnost upućuje katolike da ne koriste imena osim tri koja su nam objavljena (Mihael, Rafael, Gabriel), a da anđela čuvara treba nazivati upravo tako.

Sv. Toma nas također podsjeća da ćemo u nebu biti “anđelima jednaki” (Lk 20,36), odnosno da će spašeni ljudi zajedno s anđelima činiti jednu hijerarhiju.

Ako te još štogod zanima o anđelima, predlažem ti da proučiš spomenuta djela Pseudo-Dionizija i sv. Tome Akvinskoga.

Neka te anđeo Gospodnji čuva na svim tvojim putovima!

don Damir Stojić

*Više o ovoj temi pročitajte u tekstu: Evo zašto su u srednjemu vijeku anđele podijelili u devet korova

SPAS | Bitno.net