Željela bih znati što je dar spoznaje i dar razlučivanja duhova? Odnedavno sam obraćena kršćanka i jako malo znam. Nekad sam čitala knjige Sai Babe. Kad sam naime jednom uzela Novi zavjet u ruke, a baš u to vrijeme sam istodobno čitala knjigu Sai Babe, otvorila mi se stranica o lažnim prorocima – da zavedu i izabrane. Čim sam pročitala tu rečenicu, odmah mi se ukazala kao neka misao da sam ja ta izabrana i zavedena (od strane Sai Babe) i da se to direktno odnosi na mene. Nakon toga je prošlo nekoliko mjeseci do moga konačnog obraćenja. Ne vjerujem da imam dar razlučivanja, ali jako bih voljela znati imam li dar spoznaje. Došla sam do toliko spoznaja u tako kratkom vremenu mog obraćenja iz New agea na kršćanstvo. Isto tako, trebam savjet što učiniti kada se osoba iz obitelji bavi reikijem? Unaprijed hvala. Božji blagoslov, Nikolina

Draga Nikolina,

Dar spoznaje i dar razlučivanja duhova jesu karizme Duha Svetoga koje on besplatno i bez zasluge daje pojedincima za izgradnju Crkve. Dar spoznaje znači da nam Bog otkriva pojedine stvari koje mi ni na koji način ne bismo mogli znati sami od sebe ili ljudskom logikom. Radi se o Božjem znanju. Primjer: osoba koja ima takav dar može dobiti spoznaju o korijenu nečijeg problema, o tome da Bog želi ozdraviti ili osloboditi od konkretne stvari. Može dobiti spoznaju nekog dara u druge osobe ili problema koji druga osoba ima, no to nije magija i vračanje, pa treba biti vrlo oprezan s time. Takva osoba bi trebala živjeti plodan kršćanski život i imati duhovno vodstvo te zdravu duhovnost i uvijek moliti za mudrost. Jer dar spoznaje je nekada kao dijagnoza problema ili “bolesti”, a dar mudrosti je kao terapija, po njemu znamo što učiniti s darom spoznaje. Na primjer, jedan put će nam Duh Sveti po daru spoznaje otkriti da osoba za koju molimo ima duboko neopraštanje prema majci ili ocu ili da je doživjela nekakvu traumu u djetinjstvu zbog koje je opsjeda strah. Dar mudrosti će nam pomoći da to spoznanje iskoristimo u ljubavi, razboritosti i na izgradnju te osobe. Sve skupa moralo bi voditi prema tome da se osobe vodi prema iskustvu i upoznavanju Isusa te potpunom nasljedovanju. Što se tebe tiče, ako si primila Duha Svetoga u krštenju i svetoj krizmi, onda si primila i sve darove koje on daje kome hoće i kako hoće. Nije nemoguće da imaš taj dar i postoji sigurno mnogobrojnih i različitih darova spoznaje. Bog nam po Duhu istine objavljuje istine o sebi, o nama, o svijetu, o Crkvi itd. Vjerujem da se to tebi događa i to je dobro, no svakako provjeravaj te spoznaje jesu li one u skladu sa Svetim pismom, naukom Crkve i tradicijom. Razgovaraj s nekim duhovnikom o tome.

A za dar razlikovanja svakako moli jer vjerujem da kršćani koji žele ostati Božji neće izdržati bez tog dara ova “luda” vremena gdje nam na svakom koraku leži neka duhovna zamka poput Sai Babe i sličnih proroka. Dar razlikovanja duhova nam pomaže da znamo dolazi li pojedino iskustvo, riječ, proroštvo ili nadahnuće od Duha Svetoga, našeg duha ili od zlog duha. Sv. Pavao nam govori u drugoj poslanici Solunjanima (5, 20-22) da Duha ne trnemo, da proroštava ne preziremo, ali da sve provjeravamo i da loše odbacimo, a dobro zadržimo. Upravo za to nam je potreban takav dar Duha Svetoga jer sami po sebi ne možemo to razlučiti. U širem smislu toga dara on svakako uključuje poznavanje Svetog pisma, crkvenog nauka i tradicije, ali i same karizmatske komponente koja nam daje autentičan uvid. Takav dar nam pomaže da potvrdimo i druge darove u zajednici. Potrebno ga je podložiti duhovniku ili biskupu da nam on u tome pomogne.

Pročitaj knjigu fra Josipa Blaževića “Sve što jedan katolik treba znati o reikiju” i probaj stupiti s njim u kontakt. Svakako te članove obitelji predaj Gospi i nekom svecu da ih dovedu do prave istine.

Btb,
don Damir

Izvor: SPAS – studentski pastoral