Mačke, ta divna Božja stvorenja, osobito crne, tijekom povijesti je pratila različita sudbina. U starom Egiptu mačke su bile svete životinje. Božice Bastet i Sekhmet imale su obličje mačke.1 U germanskoj mitologiji prate božicu Freyje, a u antičkoj Artemidu (Dijanu). Mačke su se smatrale uzvišenim i sveznajućim dušama, ali bez dara govora, kako ne bi utjecale na ljudsku slobodnu volju. U povijesti vještičarstva mačke su najvažniji životinjski suputnici.2 U srednjem vijeku smatrali su ih vještičjim stvorenjima, progonili i spaljivali, bacali s kula i žive zakopavali, u narodnoj medicini, međutim, smatrali su ljekovitim sve što potječe od mačke, od krzna do mačje masti, mokraće i izmeta, a strah od crne mačke ni danas nije posve iščeznuo.3 Pljuvanjem su se (tri puta) navodno mogle poništiti mnoge čarolije i nesreće, pa se isto činilo i kada crna mačka prijeđe preko puta.4 U flamanskom gradiću Ypresu svake tri godine održava se “Parada mačaka” (Kattenstoet) u spomen na praznovjerni običaj kršćana koji su sa sedamdeset metara visokog zvonika bacali žive mačke, što je potrajalo do 1817. godine. 5 

Odakle ovo praznovjerje? Najprije treba reći da u poganstvu crna boja simbolizira boju smrti, zagrobnog života, noći žalosti. Posebna značenja pridavala su se i crnim pijetlovima, crnim kvočkama, crnim kravama i govedima, a crni čovjek je jedan od najpoznatijih magijskih simbola koji ulijevaju strah.6 Ni crvenokosi ljudi nisu bili pošteđeni sumnji da urokljivim očima mogu naškoditi.7 

Ovo praznovjerje vezano je uz engleskog kralja Charlesa I. (1600.-1649.), koji je toliko bio navezan na svoga crnoga mačka da je odredio posebnu stražu da ga čuva. Dan nakon što je mačak uginuo, kralj je svrgnut s prijestolja i bio zatočen pod optužbom za veleizdaju.8 Spomenuta nesreća pripisana smrti crnog mačka presudila je svim crnim mačkama čiji prijelaz preko ceste i danas mnogi tumače kao nesreću. Osobitu moć utjecanja na sudbinu crnim mačkama pripisivali su mornari, tumačeći njihovo ponašanje kao predskazanje, pa je na svakom brodu morala biti barem jedna crna mačka, povrh toga što je brod čuvala od miševa. Crne mačke ubrzo su svoje mjesto pronašle i u obiteljima mornara kao “čuvari kuće” od nesreće koja je na moru mogla snaći moreplovca. Ovo praznovjerje toliko je bilo rasprostranjeno da su crne mačke postale prava dragocjenost, radi čega je dolazilo i do krađe crnih mačaka.

Najčešće nakostriješena crna mačka, uzdignutih leđa, istaknutih kandža i stisnutih zuba, simbol je anarhizma, osobito anarho-sindikalizma. Dizajnirao ju je Ralph Chaplin, istaknuti lik američkog sindikata “Industrijskih Radnika Svijeta” (IWW), koji je u Americi uključivao žene i ljude drugih rasa. S obzirom na njezin borbeni položaj, mačka sugerira divlje štrajkove i radikalni sindikalizam. Jedan od štrajkova IWW-a krenuo je po zlu. Nekoliko članova bilo je prebijeno i hospitalizirano. Za to vrijeme neka mršava crna mačka ušetala je u štrajkački kamp. Štrajkači su nahranili mačku i kako se mačka oporavljala – štrajk je naglo krenuo nabolje. U međuvremenu su radnicima u štrajku odobreni neki od zahtjeva, te su oni preuzeli mačku kao svoju maskotu. Ime Crna mačka (“Black cat”) često je korišteno od strane raznih anarhističkih organizacija i kolektiva. Također je često korištena kao simbol ili logotip raznih grupa, projekata i organizacija, kod nas je primjer pulski Infoshop “Mica-Maca”.9 

Ostala praznovjerja koja prate mačku jest da ona ima devet života te da crna mačka donosi sreću ako nam presiječe put. Da, crna mačka nekad je bila i sretan znak! Oba praznovjerja potječu još od starih Egipćana, koji su doslovno obožavali mačke i smatrali sretnim znakom ako crna mačka prijeđe komu preko puta. Divili su se njihovoj vitalnosti i sposobnosti da prežive pad s velike visine. Mačku su štovali kao člana njihova primitivnog Trojstva, pa je “tri puta tri” bio najviši izraz iskazane časti, te se otuda razvilo vjerovanje da mačka ima devet života.

U srednjem vijeku sve se promijenilo na štetu crnih mačaka. Crne mačke su počeli smatrati utjelovljenjima preminulih ljudi ili prerušenim vješticama, a crna mačka koja bi vam presjekla put bila je pouzdan znak da vas promatra sam vrag.

Vjerovanje su prenijeli i prvi doseljenici u Ameriku, gdje su vještice oduvijek povezivali upravo s crnim mačkama.

Bi li crna mačka nosila nesreću i da je prebojimo u drugu boju?

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Praznovjerje” fra Josipa Blaževića. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.

Footnotes

  1. Usp. IOLAR, Paganizam u teoriji i praksi. Magija i vještičarstvo, 90.
  2. Usput. Isto.
  3. Usp. Helmut HILLER, Nav. dj., 23.
  4. Usp. Isto. 138.
  5. Usp. IOLAR, Paganizam u teoriji i praksi. Magija i vještičarstvo, 71.
  6. Usp. Helmut HILLER, Nav. dj., 34.
  7. Usp. Isto, 24.
  8. Usp. Voja ANTONIĆ, Da li postoje stvari koje ne postoje? Vodič za kritičko razmišljanje, Beograd, 2000., 84.
  9. Usp. https://hr.wikipedia.org/wiki/Anarhisti%C4%8Dki_simboli (10. kolovoza 2019.) Usp. Helmut HILLER, Nav. dj., 28.