Bože, kako je moguće da mi srce nije uvijek najbrže?

Brže od svega u meni, brže od svega što jesam?
Bolno mi je, Bože, to pitanje jer kad god mi srce okasni, povrijedim one do kojih mi je najviše stalo.
Povrijedim svoju ljubav i svoje dostojanstvo.
I osjećam da sam pozlijedio srce svog srca.

Kako je moguće da mi dosjetljivost nije brža od moje povredljivosti?
Dobra riječ bliža od one koja ujeda?
Čežnja za skladom jača od potrebe da budem u pravu?
Kako je moguće da svoju ruku odmaknem upravo kad je najpotrebnije da je primaknem?

Bože, pomozi mi da budem osjetljiviji za duše i potrebe onih koje volim.
I da budem manje osjetljiv na sebe samog.
Bože, molim te za čvrstoću i opuštenost:
da uvijek budem svjestan onog što je bitno, onog što me kao čovjeka određuje.
Oslobodi me napetosti i potrebe da se unaprijed osjećam ugrožen, da se unaprijed branim.

Bože, podari mi strpljivost: strpljivost za sve koje volim.
I strpljivost u svemu što mi se zbiva.
Za sve moje ljubljene podari mi strpljivost prostranu kao more.
Za sve s kojima se sučeljavam podari mi razboritost i odmjerenost.
Pouči me kako da ne naglim:
da nikad ne budem manji od svoje duše.

Bože, izliječi u meni rane koje su mi drugi nanijeli svojom nestrpljivošću.
Zaštiti moje rane od mojih slabosti.
I daj da svojim ranama nikoga ne ranjavam.
Pouči me mojim ranama: zacijeli ih svojom i mojom srčanošću.

Blagoslovi me, Bože, strpljivošću i postojanošću svog srca.
Da blagoslov tvoj uvijek bdije u meni.
Da budem pronositelj tvog blagoslova
I da uvijek umijem biti blagoslov onima koje si mi podario i povjerio.

Udomi, Bože, strpljivost u moje misli, moje riječi i postupke.
Prožmi strpljivošću moje poglede.
Kad god ustreba, položi ruku na moje srce.
Ohrabri ga da uvijek zna prepoznati putove sklada, zauzeti se za njih.

I daj, Bože, da se nikad ne umorim u nastojanju oko strpljivosti.
Ako me moja nestrpljivost i osjetljivost iznova poraze, daj da ne oklijevam i tvojim i svojim zagrljajem obnoviti srce, svijet koji sam ranio.

Blagoslovi me, Bože, strpljivošću i postojanošću svog srca.
Obdari me njegovnom mudrošću i blagošću.
Budi sa mnom da uvijek znam zaštititi i proširiti prostore ljudskog dostojanstva, prostore ljubavi.