Prije nego što je postao svećenikom, svetoga Ivana Pavla II. otac je u vjeri formirao kod kuće. Osvrćući se na to vrijeme, Ivan Pavao II. nazvao bi to razdoblje u svojemu životu „prvim, kućnim sjemeništem”.

Među mnogim stvarima kojima ga je tata naučio bila je posebna molitva Duhu Svetome, piše Aleteia.

Pisac Jason Evert otkriva ovu molitvu u svojoj knjizi Sveti Ivan Pavao Veliki: Njegovih pet ljubavi.

„Karol stariji dao mu je molitvenik o Duhu Svetomu, kojim se služio cijeloga života, a naučio ga je i sljedeću molitvu te ga je uputio da je svaki dan moli:

    Duše Sveti, molim te za dar mudrosti, da bolje upoznam Tebe i Tvoja božanska savršenstva,
    za dar razuma, da jasno razaznam duh otajstava svete vjere,
    za dar savjeta, da mogu živjeti u skladu s načelima ove vjere,
    za dar znanja, da u Tebi mogu tražiti savjet i da ga u Tebi uvijek nalazim,
    za dar jakosti, da me nikakvi strahovi ili zemaljske djelatnosti nikada ne bi odvojili od Tebe,
    za dar pobožnosti, da mogu uvijek služiti Tvojemu Veličanstvu sa sinovskom ljubavlju,
    za dar straha Gospodnjega, da se grozim grijeha, koji vrijeđa Tebe, o Bože moj.”

Kasnije će Ivan Pavao II. otići tako daleko da ustvrdi da je ta molitva pola stoljeća kasnije kao svoj plod donijela njegovu encikliku o Duhu Svetome, Dominum et Vivificantem (Gospodina i životvorca).

Ako tražite svakodnevnu molitvu koja će vas nadahnuti, pokušajte moliti ovu, koju je sveti Ivan Pavao II. molio svakoga dana!


Prijevod teksta: Ana Naletilić