1. Molitva Presvetom Trojstvu za obitelj

Slavimo te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo obitelji ustanovio na sliku svoga Trojstvenog zajedništva ljubavi.

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si se udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na križu bračnu ljubav od rane grijeha iscijelio, te bračno i obiteljsko zajedništvo ljubavi i vjernosti učinio sakramentom svoga saveza s Crkvom.

Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe, zajedničkoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo ujedinjuješ i posvećuješ, da može biti svetište života i škola kršćanske ljubavi.

Ponizno te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu obitelj, u našem kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji – da naša obitelj bude istinska zajednica vjere, života i ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!

2. Molitva Svetoj obitelji

Sveta nazaretska obitelji, tvojoj nebeskoj zaštiti predajemo sve naše obitelji.

Isuse, učini da u svakoj obitelji vladaju odnosi ljubavi i povjerenja. Nauči djecu poslušnosti roditeljima, marljivosti u školskim i drugim obavezama. Oslobodi ih od utjecaja zla i zaštiti od svake ovisnosti. Daj da rastu u mudrosti i Božjoj milosti kao što si ti rastao u svojoj obitelji.

Marijo, naša Majko, tvojoj dobroti preporučujemo srce svake žene i majke. Udijeli joj otvorenost životu, strpljivost i smisao za žrtvu. Daj da sa svojim mužem bude vlastitim primjerom prva odgojiteljica vjere svojoj djeci.

Sveti Josipe, skrbniče Isusa i Marije, izmoli očevima otvorenost Božjem vodstvu, posao koji će raditi u marljivosti i poštenju i vrijeme koje će posvetiti svojoj ženi i djeci.

Isuse, Marijo, Josipe, predajemo vam sve obitelji, a na poseban način one koje su najpotrebnije vaše pomoći. Bdijte nad nama i čuvajte nas u svojoj ljubavi! Amen.

3. Molitva Svetoj obitelji – zajednici ljubavi (sv. Ivan Pavao II.)

Sveta obitelji, zajednico ljubavi Isusa, Marije i Josipa, uzore i ogledalo svakoj kršćanskoj obitelji, tebi posvećujemo naše obitelji. Otvori srce svake obitelji da prihvati vjeru, da primi Božju Riječ, da svjedoči ljubav, da postane izvor novih svetih zvanja. Prosvijetli duh roditeljima da brižnom ljubavlju, mudro i ljubeznom pobožnošću sigurno vode djecu prema duhovnim i vječnim dobrima. Probudi u dušama mladih čistu savjest i slobodnu volju da rasu u “milosti i mudrosti” velikodušno prihvaćajući dar Božjeg poziva.

Isuse, Marijo i Josipe, Sveta obitelji iz Nazareta, isprosi nam milost da svi mi nasljedujemo ustrajnu molitvu, velikodušnu poslušnost, dostojanstveno siromaštvo i djevičansku čistoću koje si ti živjela da otvorimo svoju dušu za vršenje volje Božje te da brižno i nenametljivo pratimo one koji su među nama pozvani da iz bližega slijede Gospodina Isusa Krista koji je dao samoga sebe za nas. Amen.

4. Molitva zagovora Svete obitelji za našu obitelj (sv. Ivan Pavao II.)

Bože, od kojega dolazi svako očinstvo na nebu i na zemlji, Oče koji si Ljubav i Život, neka svaka obitelj na zemlji posredstvom Tvoga Sina Isusa Krista, “rođena od žene”, i posredstvom Duha Svetoga, izvora Božje ljubavi, postane istinsko svetište života i ljubavi za nove naraštaje koji se uvijek obnavljaju.

Neka Tvoja milost vodi misli i djela supruga prema dobru njihovih obitelji i svih obitelji svijeta. Neka mladi naraštaji nađu u obiteljima oslonac za razvoj svoje osobnosti i rast u ljubavi i istini. Neka se ljubav ojačana milošću sakramenta braka pokaže jačom od svake slabosti i krize kroz koje ponekad prolaze naše obitelji.

Bože, molimo Te, po zagovoru Svete obitelji iz Nazareta, da Crkva u svim narodima na zemlji može plodno vršiti svoje poslanje u obiteljima i po obiteljima. Ti si Život, Istina i Ljubav u zajedništvu sa Sinom i Duhom Svetim. Amen.

5. Litanije Svetoj obitelji

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Isuse, vječni Sine Očev, koji si, postavši čovjekom iz ljubavi prema nama, uzdigao i posvetio vezu obitelji, smiluj nam se!

Isuse, Marijo i Josipe, koje čitav svijet časti pod imenom Sveta obitelj, moli za nas!
Sveta obitelji, zemaljska sliko Presvetog Trojstva, moli za nas!
Sveta obitelji, savršeni uzore svih kreposti, moli za nas!
Sveta obitelji, koju nisu prihvatili ljudi u Betlehemu, ali su je pjesmom slavili anđeli, moli za nas!
Sveta obitelji, kojoj su iskazali počast pastiri i mudraci, moli za nas!
Sveta obitelji, uzveličana od svetog starca Šimuna, moli za nas!
Sveta obitelji, progonjena i prisiljena bježati u Egipat, moli za nas!
Sveta obitelji, koja si živjela nepoznata i u skrovitosti, moli za nas!
Sveta obitelji, vjerna u obdržavanju zakona Gospodnjeg, moli za nas!
Sveta obitelji, primjeru obiteljima preporođenima u kršćanskom duhu, moli za nas!
Sveta obitelji, čiji je glavar uzor očinske ljubavi, moli za nas!
Sveta obitelji, čija je majka uzor majčinske ljubavi, moli za nas!
Sveta obitelji, čiji je sin uzor poslušnosti i sinovske ljubavi, moli za nas!
Sveta obitelji, zaštitnice svih kršćanskih obitelji, moli za nas!
Sveta obitelji, naše utočište u životu i nado na času smrti, moli za nas!

Od svega što nam može oduzeti mir i zajedništvo srdaca, Sveta obitelji, oslobodi nas!
Od očaja srca, Sveta obitelji, oslobodi nas!
Od navezanosti na vremenita dobra, Sveta obitelji, oslobodi nas!
Od želje za ispraznom slavom, Sveta obitelji, oslobodi nas!
Od nezainteresiranosti za služenje Bogu, Sveta obitelji, oslobodi nas!
Od nagle i nepripravne smrti, Sveta obitelji, oslobodi nas!

Po savršenom jedinstvu Tvojih srdaca, Sveta obitelji, usliši nas!
Po siromaštvu i poniznosti Tvojoj, Sveta obitelji, usliši nas!
Po Tvojoj savršenoj poslušnosti, Sveta obitelji, usliši nas!
Po Tvojim patnjama i bolnim događajima, Sveta obitelji, usliši nas!
Po Tvome radu i Tvojim teškoćama, Sveta obitelji, usliši nas!
Po Tvojim molitvama i Tvojoj šutnji, Sveta obitelji, usliši nas!
Po savršenstvu Tvoga djelovanja, Sveta obitelji, usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Moli za nas sveta Nazaretska obitelji, da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Milosrdni Oče, daj nam da uvijek slijedimo primjer Sv. obitelji, da bismo poslije kušnje ovoga života mogli sudjelovati u nebeskoj slavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.