Bog se ne da nadmašiti u velikodušnosti. Dao nam je sve što u životu imamo, osim naših grijeha. Za naše je spasenje predao svoga jedinorođenog Sina. Njegovo sebedarje nigdje nije tako vidljivo kao u misi, gdje Krist predaje sve što ima: tijelo, krv, dušu i božanstvo. Bog nam ništa nije uskratio. Kako bismo ga nasljedovali, moramo davati onako kako On daje. Ignacije je svoju Družbu učio moliti sljedeću molitvu, kako bi zadobili božanski duh velikodušnosti.

Nauči nas, dobri Gospodine, služiti ti onako kao što zaslužuješ,

davati i ne gledati na cijenu,

boriti se i ne mariti za rane,

truditi se i ne tražiti počinka,

raditi i ne očekivati nagrade

osim saznanja kako vršimo tvoju volju.

Razmisli

  • Neka nikada ne gledam na cijenu moje pobožnosti prema Isusu. On je sve svoje predao za mene.
  • Neka rastem u krepostima velikodušnosti, jakosti i ustrajnosti.
  • Neka tražim Božju volju, upoznam je i vršim.

Predoči

“Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.” (Lk 6,38)

Upamti

Nauči nas, Gospodine, davati i ne gledati na cijenu.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Ignacija Lojolskog “Radi, moli, voli”. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.