Bože, ti si ljubav. Svaka je prava ljubav od tebe.

Tvoj je Sin sve zapovijedi sažeo u zapovijed ljubavi prema tebi i bližnjemu. Potrebna mi je snaga tvoje ljubavi. Zato izlij na mene Duha svoje ljubavi, da po meni u svijetu bude više ljubavi, da budem sposoban/sposobna primati i nesebično davati ljubav.

Pomozi mi da prepoznam tvoju ljubav i da prepoznam osobu koju stavljaš na moj životni put s kojom se u ljubavi trebam po tvom naumu ostvariti.

Amen.

Izvor: Molitva.com