Oče nebeski, hvala ti za Tvoju beskrajnu ljubav u kojoj si predao svoga Sina da umre na križu za mene grešnika. Isuse, moj Spasitelju, hvala ti što si uzeo moje grijehe i prokletstva i ponio ih na svom tijelu na križ. Hvala ti što mi daješ Duha Svetoga. Duše Sveti, zahvaljujem ti što me činiš djetetom Boga Oca i bratom Isusa Krista. Gospodine, Duše Sveti, žao mi je zbog svih mojih grijeha koje sam počinio opirući se Tvojoj snazi i djelovanju. Oprosti mi sve. Prihvaćam Isusa kao jedinog Gospodara svoga života. Bože, Duše Sveti, Ti ljubavi Oca i Sina, da bih sasvim pripadao Tebi, posvećujem ti sada svoje tijelo i dušu, svoj um i cijelo biće, misli i želje, riječi i djela, radosti i tuge, svoj život i smrt. Ti budi Gospodar moga života. Duše ljubavi, ispuni me, posveti me, osnaži me, vodi me.

Pomolimo se:

Duše Sveti, obasjaj moj razum jasnom svjetlošću koja će služiti meni i svima koji mi se budu obraćali i koja će utvrditi moj slabi duh darom ljubavi i snage. Božanski obnovitelju, odagnaj zlo, svaku opasnost i svaku zloću, a obnovi sve čisto i sveto. Pomozi mi u mojoj potrebi (izreći svoju nakanu)!

Božanski životvorče, Duše duše moje, daj mi snage da svjedočim i uvijek zajedno s tobom slavim božanskoga Sina, da živim za njegovu slavu i umrem u njegovoj ljubavi. Božanski darovaoče, daj mi svoje darove da razmatram Boga u svjetlu njegova tajanstva, da shvatim pravu vrijednost života i stvari, da sve ljubim čistom ljubavlju, kao u nebu.

Bože koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjehi vazda radujemo! Molimo te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svom beskrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi! Po Kristu Gospodinu našem! Amen. Slava Ocu…

Dahni u mene, Duše Sveti,

da moje misli budu svete.

Pokreni me, Duše Sveti,

da moj posao bude posvećen.

Privuci moje srce

da zavoli samo ono što je sveto.

Zaštiti me, Duše Sveti,

da mogu uvijek biti svet.

Tekst je izvadak iz knjižice “Dnevna predanja – Duhu Svetomu, Milosrdnomu Isusu, Blaženoj Djevici Mariji, sv. Antunu”, o kojoj više možete saznati na poveznici ovdje.