Presveta Djevice Marijo, molim te zamoli svog Božanskog Sina, Gospodina našega Isusa Krista, da dopusti svetom Mateju, apostolu, da nam pomogne u našim financijskim nevoljama i da nam usliša ovu našu molbu:

“Dragi sveti Mateju, apostole Isusa Krista, usrdno te molimo, pomozi nam u našim nevoljama, pomozi nam podmiriti sve naše obaveze, platiti dugove i podmiriti sve naše svakodnevne potrebe. Mi znamo da nismo gospodari dobara koja nam je Bog dao i povjerio na upravljanje, nego samo upravitelji tih dobara, ali te usrdno molimo da nam pomogneš sačuvati sve što posjedujemo, tako da nam to ne unište zli pakleni duhovi u svojem bijesnom jurišu i u svojem napadu. To te molimo po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen.“

Hvala ti, sveti Mateju!

Na tu nakanu prikazujemo ti: 1 Oče naš, 3 Zdravo, Marijo i 1 Slava Ocu…

Izvor: Župa sv. Vida i sv. Jurja/Mađarevo