Sveta Hostijo, koja sadrži zavjet Božjeg milosrđa za nas i posebno za jadne grešnike… uzdam se u Tebe!

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi Tijelo i Krv Kristova kao dokaz beskrajnog milosrđa prema nama, a posebno prema jadnim grešnicima…

Sveta Hostijo, Ti skrivaš u sebi vječni život i beskrajno milosrđe, koje nam se bogato dariva, a posebno prema jadnim grešnicima…

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi milosrđe Oca, Sina i Duha Svetoga, a posebno prema jadnim grešnicima…

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi beskrajna cjelina milosrđa i koja plaćaš sve naše krivice, posebno jadnih grešnika…

Sveta Hostijo, koja u sebi skriva vatru najčišće ljubavi, koja izgara u krilu Vječnog Oca kao u beskrajnom ponoru za svih nas, a posebno za jadne grešnike…

Sveta Hostijo, koja skriva lijek protiv naših nemoći; teče iz beskrajnog milosrđa kao iz nekog izvora za nas i za jedne grešnike…

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi rez između Boga i nas po beskrajnom milosrđu za nas, a posebno jadnim grešnicima…

Sveta Hostijo, u kojoj se nalaze svi osjećaji preslatkog Srca Isusova za nas, a posebno za jadne grešnike…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u svim patnjama i protivštinama života…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u tami i unutarnjim i vanjskim olujama…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u životu i u času smrti…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u neuspjesima i u poplavi očaja…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u prijevari i izdaji…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u tami i bezbožnosti koja preplavljuje svijet…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u čežnji i boli, u kojoj nas nitko ne može razumjeti…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u patnji i sivilu svakodnevice…

Sveta Hostijo, naša jedina nado u slomu naših očekivanja i nastojanja…

Sveta Hostijo, naša jedina nado usred neprijateljskih strijela i nastojanja pakla…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad patnje nadilaze moje snage i kad vidim da su bezuspješna moja nastojanja…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad oluje razdiru moje srce i kad moj zaplašeni duh upada u očaj…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad mi se srce trese i smrtni znoj pokriva čelo…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se svi urote protiv mene i neutemeljeni očaj prodire u moju dušu…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se moje oči ugase za sve zemaljsko i moj duh ugleda prvi put nepoznate svjetove…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad moje dužnosti nadilaze moje snage, a neuspjeh je moj stalni pratilac…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad mi se čini teškim vršenje kreposti i kad se priroda buni protiv toga…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su mi upućeni neprijateljski udarci…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su muka i napor osuđeni od ljudi…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se oglasi Tvoj sud nada mnom – tad se pouzdajem u more Tvog milosrđa…

O Presveto Trojstvo, uzdam se u Tvoje beskrajno milosrđe. Bog je moj Otac i kao Njegovo dijete imam svako pravo na Njegovo božansko Srce. Što je veća tama neka je savršenije naše pouzdanje u Njega. Amen.

sveta Faustina Kowalska (Dn. 356-357)

“Vječni život mora započeti već ovdje na zemlji u svetoj pričesti! Svaka pričest osposobljuje te ujediniti se s Bogom u vječnosti.” (Isus svetoj Faustini, Dn. 1811)