U ime † Oca i † i Sina i † Duha Svetoga
Bože, u pomoć mi priteci.
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu…

Vjerujem…

Oče moj, Oče dobri, tebi se prikazujem, tebi se predajem.

Anđele Božji, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog: danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj. Amen.

Na svakoj desetici najavi se otajstvo. Nakon kratke stanke za razmatranje izmole se po jedna Zdravomarija, deset Očenaša i jedan Slava Ocu.
Na kraju svake desetice ponove se dvije molitve: Oče moj, Oče dobri… i Anđele Božji.

Prvo otajstvo

U prvomu otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u Edenskomu vrtu kada je nakon Adamova i Evina grijeha obećao dolazak Spasitelja.

Gospodin, Bog, reče zmiji: “Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat ćeš i zemlju jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.” (Post 3,14–15)

Zdravo, Marijo
Oče naš 10 x
Slava Ocu

Oče moj, Oče dobri, tebi se prikazujem, tebi se predajem.
Anđele Božji, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog: danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj. Amen.

Drugo otajstvo

U drugomu otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času Marijina Fiat tijekom navještenja.

Anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.” Nato Marija reče: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!” (Lk 1,30– 33; Lk 1,38)

Zdravo, Marijo
Oče naš 10 x
Slava Ocu

Oče moj, Oče dobri, tebi se prikazujem, tebi se predajem.

Anđele Božji, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog: danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj. Amen.

Treće otajstvo

U trećemu otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u Getsemanskomu vrtu kada je svu svoju moć predao Sinu.

“Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!” A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju (Lk 22,42–44). Tada dođe učenicima i reče im: “Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grješničke! Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica” (Mt 26,45–46). Istupi Isus naprijed te ih upita: “Koga tražite?” Odgovore mu: “Isusa Nazarećanina.” Reče im Isus: “Ja sam!” A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica. Kad im dakle reče: “Ja sam!” – oni ustuknuše i popadaše na zemlju. (Iv 18,4–6)

Zdravo, Marijo
Oče naš 10 x
Slava Ocu

Oče moj, Oče dobri, tebi se prikazujem, tebi se predajem.

Anđele Božji, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog: danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj. Amen.

Četvrto otajstvo

U četvrtomu otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času svakoga posebnog suda.

“Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: ‘Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.’ A otac reče slugama: ‘Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!’ I stadoše se veseliti” (Lk 15,20–24).

Zdravo, Marijo
Oče naš 10 x
Slava Ocu

Oče moj, Oče dobri, tebi se prikazujem, tebi se predajem.

Anđele Božji, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog: danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj. Amen.

Peto otajstvo

U petomu otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času općega suda. I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: “Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu” (Otk 21,1–4).

Zdravo, Marijo
Oče naš 10 x
Slava Ocu

Oče moj, Oče dobri, tebi se prikazujem, tebi se predajem.

Anđele Božji, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog: danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj. Amen.

Na nakanu Svetoga Oca: Zdravo Kraljice, Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

Litanije Bogu Ocu

Gospodine, smiluj se! Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se! Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se! Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas! Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas! Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Oče beskrajnoga veličanstva, smiluj nam se!
Oče neograničene moći,
Oče beskonačne blagosti,
Oče, bezdane ljubavi,
Oče, snago milosti,
Oče, sjaju uskrsnuća,
Oče, svjetlo mira,
Oče, radosti spasenja,
Oče, svagda Otac,
Oče neiscrpnoga milosrđa,
Oče neizrecivoga sjaja,
Oče, spasenje očajnih,
Oče, nado molitelja,
Oče, utjeho svake patnje,

Oče, za najslabiju djecu, tebe molimo, usliši nas!
Oče, za najočajniju djecu,
Oče, za najmanje ljubljenu djecu,
Oče, za djecu koja te nisu upoznala,
Oče, za najžalosniju djecu,
Oče, za najzapušteniju djecu,
Oče, za djecu koja najviše pate,
Oče, za djecu koja se bore da dođe kraljevstvo tvoje,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se:

Oče, za svu tvoju djecu molimo te: podari im mir i spasenje u ime predragocjene krvi tvojega Sina Isusa i u ime prežalosnoga Srca Marijina! Amen.

Tekst je preuzet iz knjižice “Pobožnost Bogu Ocu”, o kojoj više možete saznati na poveznici ovdje.