Bože moj, ne zaboravi me
kad ja budem zaboravio tebe.
Ne napuštaj me, Gospodine,
kad ja budem napustio tebe.
Ne udaljuj se od mene,
kad se ja budem udaljio od tebe.
Zovi me kada ti budem bježao,
privuci me ako ti se
budem suprotstavljao.
Podigni me kad budem pao.
Gospodine, Bože moj,
daruj mi budno srce
da me nijedna isprazna misao
ne odvrati od tebe,
pravično srce koje nijedna
zla nakana ne može zavesti,
čvrsto srce da se hrabro može
suprotstavljati svakoj protivštini,
slobodno srce da ga nijedna
nemirna strast ne može nadvladati.
Podaj mi, molim te,
volju koja te traži,
mudrost koja te pronalazi,
život koji ti se sviđa
i pouzdanje da ću te
na koncu imati.