Mi smo pod utjecajem svojega naslijeđa, svoje sredi­ne, odgoja što smo ga primili; nas pokreću strasti i porivi mračna podrijetla, na nas djeluje nesvjesno, podsvjesno, dapače za neke psihologe i ono nadsvjesno, te našoj svijesti preostaje tek vrlo su­žen prostor za odlučivanje; povijest, društvo, spo­razumi, oni koji nama upravljaju ili nas zapošlja­vaju, vrše na nas odlučan pritisak; vrlo rijetko imamo mogućnost učiniti ono što hoćemo; naše fizičke i umne granice na neznatno svode našu moć prosuđivanja i izražavanja, a ta je osim toga suzdržana sve brojnijim i prinudnijim zakonima; svoju vjeru obično prihvaćamo od svoje okoline, koja ju je i sama primila nasljeđivanjem, a naše ideje, koje su najčešće tek odraz raširenih misli našega doba, još su i pod utjecajem medi­ja; kad bi bilo moguće analizirati duboke razloge naših odluka, moglo bi se opaziti da nema niti jed­ne koja nije posljedica nagona, prohtjeva, bojazni ili nutarnjih gibanja kojima nismo gospodari; gdje je naša sloboda?

MEĐUTIM…

Svi pritisci koje smo upravo nani­zali pokazuju da naša sloboda postoji, jer se ona zbog njih trpi.

Opravdano se sloboda razlikuje od slobodâ. Ove, definirane Deklaracijom o pravima čovjeka, bile su zanijekane, povrijeđene, pomalo ismijane pos­vuda prije nego što se dogodilo da ih mladi cijeloga svijeta danas zahtijevaju kao obvezu, što bi im trebalo jamčiti sigurnu budućnost. Međutim, te slobode ovdje nisu u pitanju, nego ″sloboda″ – to jest moć koju posjeduje ili ne posjeduje ljudsko biće da djeluje, a da mu nije unaprijed određeno činiti ono što čini.

Takva sloboda postoji. Ona se ne sastoji u tome da čovjek čini što mu se prohtije, nego i ono što mu se ne će, i to iz mudrosti, iz poštovanja prema drugome, i često iz ljubavi koja je prvo načelo svega što jest, što je bilo ili što će biti. Ona nadvi­suje sve težnje, sklonosti, vlastiti interes, egoizam, ona pobjeđuje sve što može ″uvjetovati″ ljudsko biće i ona blista divnim sjajem u odricanju od sa­moga sebe u korist drugoga ili drugih. Njoj je ges­lo darivanje sebe, a znamenje joj je Kristov križ.

U tom smislu ona je borba. Sloboda je prikriveno ime za ljubav.

André Frossard (preuzeto iz knjige “Bog u pitanjima”)

[facebook]Želiš li i dalje biti na izvoru dobrih informacija – klikni like[/facebook]