“Kršćanin može vjerovati u reinkarnaciju.” Ni slučajno. Sveto pismo uči: “I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud” (Heb 9,27). To znači da postoji samo jedan životni ciklus. Više vam se neće pružiti druga prilika. Kad jednom umrete, bit ćete suđeni, i poslije toga idete u raj ili u pakao – zauvijek.

Posljednjih je godina vjerovanje u reinkarnaciju, koju Biblija negira, postalo vrlo popularno u nekim krugovima, osobito u okviru New agea.

Zašto je to vjerovanje, kome su podlegli čak i neki katolici, tako privlačno? Možda je razlog u tome što reinkarnacija daje ljudima slobodu da se ne brinu oko vlastite moralne izgradnje. Napokon, ako vaša vječna sudbina neće biti određena u trenutku kada napuštate ovaj život – ako će vam se još bezbroj puta pružiti prilika da se popravite – možete slobodno živjeti kako želite. Ovoj se ideji sigurno vesele ljudi koji su uhvaćeni u zamku svojih omiljenih grijeha.

Neki ljudi ponekad pokušavaju pronaći opravdanje za vjerovanje u reinkarnaciju u Kristovim riječima o Ivanu Krstitelju. Kod Mt 17,12, Krist kaže: “No velim vam: Ilija je već došao, ali ga ne upoznaše.” Matej dodaje: “Tada razumješe učenici da im to reče o Ivanu Krstitelju” (17,13). Želi li Isus time reći da je Ivan Ilijina reinkarnacija? Ni govora. A evo zašto. Prema 2 Kr2, 9–18, Ilija je uzet na nebo sa svojim tijelom, nevidjevši smrt. Prema tome, on se nije mogao reinkarnirati, budući da je još uvijek bio u svojoj “izvornoj” inkarnaciji.

Kod Mt 17,1–8, Mojsije i Ilija ukazuju se Kristu i trojici njegovih učenika za vrijeme preobraženja. To se zbiva nakon što je Herod Antipa pogubio Ivana Krstitelja. Zašto se onda Kristu i trojici učenika ukazuju Mojsije i Ilija, a ne Mojsije i Ivan Krstitelj, koji je navodno bio upravo Ilija? Ako Krist ne želi reći da je Ivan Krstitelj Ilijina reinkarnacija, što onda želi reći? Isus se kod Mt 17,12 poslužio figurativnim govorom. Usporedio je Ivanovu proročansku službu o kojoj govori Novi zavjet s Ilijinom proročanskom službom u Starom zavjetu. Slično tome, Luka u 1. glavi, redak 17., kaže da će Ivan “ići pred njim [Gospodinom] u duhu i sili Ilijinoj”.

Prema tome, učenje o reinkarnaciji ne može se zasnivati na Bibliji. Čovjek koji razmišlja o reinkarnaciji suočen je s izborom: on može vjerovati u neke druge navodne izvore religijske istine, tj. može vjerovati nekršćanskim dokumentima, ili može vjerovati biblijskim svjedocima. U  ovom primjeru, prihvatiti ono prvo znači odbaciti ovo drugo.

Tekst je izvadak iz knjige Karla Keatinga “Što katolici doista vjeruju”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net.