Budistička perspektiva

Ime Maitreya (što znači “onaj koji suosjeća”) izvorno potječe iz budizma u kojemu, zajedno s Avalokitesvarom i Mańjusrîjem, Maitreya predstavlja jednoga od tri glavna bodhisattve (bodhisattva = “probuđena” osoba koja je dosegla stanje nirvane [nirvana = stanje blaženstva u budizmu], ali ga se nesebično odrekla, da bi se stavila u službu duhovnog rasta čovječanstva). Maitreya je ime sljedećeg Buddhe koji se tek ima pojaviti na svijetu, a njegov dolazak najavio je povijesni Buddha Gotamo. U međuvremenu Maitreya boravi u nebu Tusîta gdje je prije njega boravio i Buddha Gotamo dok i sam još bijaše Bodhisattva, dakle, do prije posljednjeg utjelovljenja u kojemu je spoznao buđenje (bodhi). Kult Maitreye osobito je bio raširen u srednjoj Aziji. Iz njega se razvio religiozni budizam koji je skoro sav usmjeren prema pobožnosti (bhakti buddhista) koja je živjela u uvjerenju da će pojavak Maitreye na Zemlji predstavljati pojavak boga svjetla, tješitelja koji će ispovijedati grešnike i vodiča duša poslije smrti.

Teozofska perspektiva

Ezoterijsku podlogu za iščekivanje Maitreye (dakle, pojma preuzetog iz budizma) priredila je H. P. Blawatsky (1831-1891), utemeljiteljica teozofije, koja ga je u svome djelu Tajna nauka nazvala “zmajem mudrosti” i najavila da se ima roditi u Aziji, kao inkarnacija Gospoda Maitreye, odnosno jednog uzvišenog sveca (bodhisattve) kojega su teozofi prepoznali u tada još djetetu Jiddu Krishnamurti (1895.-1985.) rođenom u Nariahni (Indija), koji je 1929. odbio igrati ulogu koju su mu teozofi predodredili.

New age perspektiva

Glavni distributer “evanđelja” o Maitreyi još od 1974. godine pa do danas je teozof, britanski umjetnik, pisac i predavač Benjamin Créme, kojega jedni nazivaju antikristovim glasnikom, a obožavatelji ga smatraju Ivanom Krstiteljem naših dana. Rođen je 1922. u Glasgowu, u Škotskoj, a od mladosti je proučavao ezoterijsku literaturu sve dok i sam nije susreo neko “bestjelesno biće” koje mu se predstavilo kao jedan od “majstora mudrosti” te mu najavilo “Kristov” povratak kroz nekih dvadesetak godina od njegove objave u čijoj pripravi bi upravo Crému imao odigrati glavnu ulogu.

Majstori mudrosti

Prema teozofskom učenju, “majstori mudrosti” su visoko evoluirana bića, stvarni nadljudi, ako ne i polubogovi, koji su se odrekli stanja vlastitog blaženstva kako bi pomagali čovječanstvu u njegovom razvoju. Benjamin Créme ih predstavlja na sljedeći način: “Znanje o postojanju ovih savršenih ljudi bilo je tisućama godina uobičajeno na Orijentu. Pridaju im se različita imena: veliko bijelo bratstvo, društvo prosvijetljenih, starija braća čovječanstva, učitelji, vodiči, mahatme, majstori mudrosti i gospodari samilosti.” Tisućama godina, tvrdi Créme, ova čudesna rasa “nadljudi” živjela je na nedostupnim predjelima Himalaja i u sličnim obitavalištima. “Po jedan od ovih velikana bi, iz ciklusa u ciklus, silazio u svijet da poduči čovječanstvo putu napretka, sljedećem koraku u našoj evoluciji prema savršenosti. Među ostalima u povijesti ih susrećemo s imenima: Herkul, Hermes, Rama, Mitra, Vijasu, Krišna, Konfucije, Zaratustra, Buddha, Krist, Muhamed.” Trenutno, ističe Créme, u svijetu se utjelovilo 13 takvih majstora, od kojih su se petorica 1975. nastanila u velikim svjetskim metropolama, New Yorku, Londonu, Dargilingu, Genevi i Tokiju, a nakon njih su slijedila još dvojica koja su se nastanila u Moskvi i Rimu. Onaj u Rimu, nastavlja Créme, predstavlja povijesnog Isusa. Energija tih majstora je toliko jaka da će biti kadra radikalno izmijeniti svijet i otkriti novu znanstvenu tehnologiju na principu svjetlosti.

Krist Maitreya

Na čelu te hijerarhije “majstora mudrosti” ili “Uzašlih majstora” nalazi se Maitreya kojega Créme pokušava identificirati s “Kristom”. “Krist je Maitreya koji se manifestirao nadsjenjivanjem svoga učenika Isusa, kao što je i Buddha nadsjenio svoga učenika, princa Gautamu. To je prastara metoda kojom su se vjekovima manifestirali učitelji. Krist i Gospod Maitreya su jedna te ista osoba, tj. majstor svih majstora, učitelj anđela (deva) i ljudi.”

Kristologija Benjamina Crémea

Benjamin Créme popularizira podjelu na povijesnog Isusa i Krista vjere s kojom se kršćanska teologija susrela već 1892. u teološkom opusu M. Kählera, ali u sasvim drugačijem svjetlu. Prema Crémeu Krist nije osoba, nego radije neko stanje svijesti (kristovska svijest) ili jedan od korova duša, tj. zajednički naziv za jedan od stupnjeva unutar tzv. duhovne Hijerarhije “majstora mudrosti” koja se postiže “samoostvarenjem”. Dakle, prema Crémeu, Krist je zajednički nazivnik za razinu evolucije koju je dosegla određena grupa visoko naprednih bića koja nevidljivo upravljaju evolucijom čovječanstva. Jednome između tih bića (tj. Maitreyi), kojemu pripadne uloga glave, automatski pripada i naslov Učitelja svijeta, ili Bodhisatve. Prema Crémeovim objavama Maitreya već 2000 godina utjelovljuje energije s te “kristovske razine”. Da bi inaugurirao doba Ribe Maitreya je, naučava Créme, kristovsku svijest nastanio u svome učeniku Isusu iz Nazareta, svijest koja ga je “nadsjenila” prilikom krštenja na Jordanu i ostala s njime sve do raspeća. Prema Crémeovoj interpretaciji povijesni Isus je bio tek običan čovjek koji je, po zakonu divinizirane evolucije, postigao stupanj Kristove svijesti, što su postigli i mnogi prije njega kao i mnogi poslije njega. Tako je zemaljski Isus postao Krist u duhovnoj Hijerarhiji Uzašlih majstora, tj. “majstor Isus”, što znači, jedan od majstora mudrosti.

Rečeno ukratko, Isus Benjamina Crémea je tek jedan od teozofskih majstora mudrosti i učenik Maitreye koji u sebi utjelovljuje “kristovske energije”. U dobu Vodenjaka Isusu pripada uloga stvaranja jedne nove crkve, ujedinjene na principima ezoterijske interpretacije Isusovih riječi, budući da su, prema Crémeu, sve kršćanske Crkve krivo interpretirale Isusovu poruku. Kristov ponovni dolazak, u interpretaciji Benjamina Crémea, nije u skladu s povijesnim i uskrslim Isusom Kristom, nego je riječ o kristovskim energijama ili svijesti koja bi se trebala utjeloviti u nekoj drugoj osobi.

Pojava i uloga Maireye

Unatoč neskrivenoj religiozno-ezoterijskoj terminologiji Créme ističe da Maireya neće biti nikakav vjerski vođa, nego socijalni reformator na političkoj i gospodarskoj razini. Maitreya će mentalno “nadsjeniti” čitavo čovječanstvo djelujući telepatski sa “suptilnih” razina “na umove i srca ljudi” kako bi čovječanstvo uveo u doba Vodenjaka.

Putem kanaliziranja od svog uzašlog majstora Créme je primio informaciju da je proces Maitreyinog “oblačenja” ljudskog tijela završen 7. srpnja 1977., nakon čega se odmarao na Himalajama, na granici Indije i Tibeta, zatim je uslijedio njegov proces aklimatizacije, da bi potom stigla vijest o nastupu njegove misije 22. srpnja iste godine. Od 1974. godine, kada su započele tzv. “objave”, postupkom “nadsjenjivanja” od strane Maitreyinih energija Créme je primio oko 100 telepatskih poruka u kojima Maitreya izlaže svoju viziju izlaska iz svjetske krize i ulaska čovječanstva u Vodenjakovo doba te očekuje da ga svjetski mediji javno pozovu da se pojavi pred svijetom.

Benjamin Créme

Ideje o pojavku Učitelja svijeta, koga navodno očekuju sve religije svijeta u liku Maitreye, Benjamin Créme širi svim raspoloživim sredstvima, nadasve konferencijama održanim na nebrojenim putovanjima diljem svijeta među kojima je 1981. posjetio i Hrvatsku. “Događaji, za koje tvrdim da su u tijeku, za samo nekoliko godina, najtemeljitije i najradikalnije će izmijeniti naše živote i naš svijet”. Créme je glavni urednik mjesečne revije Share International koja se distribuira u sedamdesetak zemalja, a izvještava o napretku Maitreyine pojave i o njegovoj viziji preobrazbe svijeta pod utjecajem kozmičkih energija Vodenjaka (era Vodenjaka, kao i sve prethodne, traje 2.350 godina). Isti Créme je i predsjednik svjetske mreže Share International osnovane u svrhu postupnog upoznavanja javnosti s dolaskom Maitreye i majstora mudrosti. Spomenuta fondacija je “član zajednice nevladinih organizacija (NGO) pri Ujedinjenim narodima. Trenutno ima preko 1.500 organizacija sa statusom nevladinih udruga, koji se dodjeljuje organizacijama za koje se smatra da imaju ciljeve u širem smislu primjerene samim humanitarnim ciljevima UN-a”. U svakom broju svoje revije Share International Créme neumorno obnavlja uvijek isti tekst: “Sve velike religije sadržavaju misao jedne široke objave, koju će donijeti budući Učitelj. Kršćani očekuju Kristov povratak, budisti očekuju novog Buddhu (Maitreya-Buddha), muslimani imama Mahdija, Hindusi ponovnu inkarnaciju Krishne, a Židovi Mesiju. Tko je studirao ezoteričku tradiciju, taj zna da sva ta različita imena zamjenjuju istom osobom – Maitreyom, Učiteljem svijeta, glavom duhovne hijerarhije Učitelja, s čijim se dolaskom sada računa.”

Kao vanjske dokaze autentičnosti svojeg “evanđelja” Créme navodi tri nimalo uvjerljiva argumenta: 1. Prvi dokaz su čudesna događanja o kojima su mediji izvještavali, a da im nisu znali uzrok. Među njih spadaju, npr., ukazanja Gospe u Međugorju i drugim svetištima, pojava kipova koji liju suze, čudesna iscjeljenja, i njima slična čudesa. Sva su ona, veli Créme, djela Maitreyinih energija; 2. Prikupljena osobna svjedočanstva u kojima pojedinci izvještavaju kako su na neobičan način bili izbavljeni iz pogibli pomoću anđela, i sl. Ti anđeli, veli Créme, zapravo su “Uzašli majstori”. Među svjedocima, tvrdi Créme, koji su uvjereni u postojanje Maitreye, nalaze se i imena svjetskih službenika (tajnih) obavještajnih službi, pa čak i samih Vatikanskih predstavnika; 3. Navodno ispunjenje predviđanja budućnosti što ih je prorekao Maitreya.

Zaključak

Bez upuštanja u dublju analizu mita o Maitreyi, već i iz do sada iznesenoga očito je da lik Maitreye nije jednoznačan pojam.

Benjamin Créme lik svoga Maitreye kreirao je na ezoterijsko-teozofskim izvorima koji su se nadahnjivali idejom o postojanju “vječne mudrosti” koja je dostupna samo posvećenima, a koja je krivo interpretirana u različitim religijama. Otuda i njihov napor za ujedinjenjem sviju religija.

Sva Maitreyina tzv. “proročanstva” su, uglavnom, optimistična i vedra. Ipak, nedavni teroristički napad na Ameriku, učestale prirodne katastrofe i druga zla, priječe nas da povjerujemo u epohalnu preobrazbu i u optimistična obećanja raja na zemlji od strane Maitreye.

S obzirom na metodu, Crémove poruke primljene poznatim New age metodom kanaliziranja od “Uzašlih majstora” tek su još jedna kap u moru privatnih objava duhovnosti New agea.

Do danas je registrirano postojanje više osoba s mesijanskim sindromom koje su sebe proglasile Maitreyom, odnosnom Kristom koji se vratio, poput Korejanca Sun Myung Moona, Indijca Sri Sathya Sai Babe, Perzijanca Bahau’ll’aha, i drugih.

Bjelodano je da Maitreya nema nikakvih zajedničkih točaka s autentičnom kršćanskom tradicijom, niti s povijesnim Isusom Kristom, niti s Onim eshatološkim kojega kršćani očekuju na kraju vremena. Štoviše, Maitreyin lik nije u skladu niti s očekivanjima pripadnika drugih religija.

fra Josip Blažević  

Preneseno s areopag.hr