Doći će prikriven kao veliki humanitarac; govorit će o miru, blagostanju i obilju ne kao sredstvima koja nas vode Bogu, već kao samim ciljevima, pisat će knjige o novoj ideji Boga koja će pristajati načinu kako ljudi žive; poticati vjeru u astrologiju tako da se prebaci krivnja za grijehe s volje na zvijezde; protumačit će krivnju kroz psihologiju kao sputani eroticizam; činit će da se ljudi srame ako njihovi kolege kažu da oni nisu tako slobodoumni i liberalni; on će biti tako slobodouman da će identificirati toleranciju s ravnodušnošću prema ispravnom i pogrešnom, istini i zabludi; on će širiti laž da ljudi nikada neće biti bolji dok ne učine društvo boljim i tako će dati gorivo sebičnosti za sljedeću revoluciju; promicat će znanost, ali samo da bi oružane snage mogle koristiti jedno čudo znanosti za uništenje drugih.

Omogućit će više razvoda pod krinkom da je drugi partner „neophodan“; uvećat će ljubav prema ljubavi, a umanjiti ljubav prema osobi; pozivat će se na religiju da bi religiju uništio; čak će govoriti o Kristu da je bio najveći čovjek koji je ikada živio; reći će da je Njegova misija bila osloboditi ljude od služenja praznovjerju i od fašizma: koji nikada neće definirati; govorit će ljudima s kim se smiju i ne smiju ženiti i razvoditi, tko smije rađati djecu, a tko ne smije.

On ne želi da se naviještaju nepromjenjiva načela s uzvišenih visina Crkve, nego će htjeti masovnu organizaciju kroz propagandu gdje samo običan čovjek slijedi uobičajene osobine običnog puka. Mišljenja, ne istine; komentatore, ne učitelje; ankete, ne načela; narav, ne milost – za tu zlatnu telad ljudi će se otrgnuti od svoga Krista.

Usred sve te njegove prividne ljubavi prema čovječanstvu i njegova slatkog govora o slobodi i jednakosti, imat će jednu veliku tajnu koju nikome neće odati: on neće vjerovati u Boga. Budući da će njegova religija biti bratstvo bez očinstva Božjeg, zavarat će čak i odabrane.

Fulton J. Sheen | Bitno.net