Bilo je trenutaka u povijesti Crkve kada je u očima svijeta izgledalo da je iz nje iscijeđen sav život. Kada god su joj, kao na Cvjetnicu, na put kojim je kročila bacali palmine grančice zemaljskoga veselja, a svijet je proglašavao kraljem, jednom riječju, kada god ju je svijet držao uspješnom i naprednom, a ona se oslanjala više na akciju nego na molitvu, uvijek je bila slaba. Njezinoj se djeci Kristov jaram tada redovito činio teškim; tijela su žudjela za linijom manjega otpora, srca su žudjela za punim egipatskim loncima. Neobična je, ali neosporna činjenica da Crkva nikada nije tako slaba kao kada je moćna u očima svijeta, nikada tako siromašna kao kada je zasuta bogatstvima ovoga svijeta, nikada tako naivna kao kada je mudra hirovima ovoga svijeta. Najsnažnija je Božjom moći kada je najslabija ljudskom snagom, jer kao i Petar, najviše ribe ulovi kada prizna da se trudila cijelu noć, ali vlastitom snagom nije ulovila ništa. Kada njezina disciplina, svetost, žar za Kristom, bdjenja i trapljenja izgube na važnosti, svijet čini fatalnu pogrešku i tada povjeruje da je njezina duša mrtva, a vjera uvela. Ali nije tako! Vjera je, čak i u danima kada ne moli toliko, čvrsta, jer je to vjera koja je ostala živom stoljećima, jer je to vjera Isusa Krista. Možda jest slaba njezina disciplina, posvećenost molitvi, možda nije dovoljno sveta, jer sve je to od ljudi, ali je njezina vjera od Boga. Obnova duha, prema tome, doći će, ne od promjene u njezinu načinu razmišljanja, jer je ono božansko, već od promjene u njezinu načinu djelovanja, jer je ono ljudsko.

Ali svijet, koji ne razlikuje božanski i ljudski faktor u njoj, kao što ove dvije stvarnosti nije razlikovao ni u Kristu, smatra je mrtvom. Za svijet njezin je život potrošen, srce probodeno, tijelo ispijeno, u očima svijeta ona je jednako mrtva kao što je bio mrtav njezin Učitelj kada je skinut s križa i kada se više ništa nije moglo učiniti osim položiti ga u grob. Još jednom golemi je kamen navaljen na ulaz u njezin grob; njezin grob ponovno je zapečaćen, straža ponovno postavljena; no svetost se, njima naočigled, vraća, Krist se budi u Petrovoj lađi, i u trenutku kada ljudi kažu da je mrtva, vidimo je gdje korača u slavi njezina novog uskrsnog jutra. (…)

Poput moćna orahova stabla koje stoji već dvadeset stoljeća, ona prolista zelenim lišćem za svako pokoljenje, kako bi se ono moglo pojaviti i uživati osvježavajući blagoslov njegova hlada. Cvjetovi koji otvaraju svoje čaške s miomirisom ovoga proljeća nisu oni stari, već novi na starome korijenu. Takva je Crkva. Ponovno se rađa za svako novo pokoljenje i zato je jedina novost u ovome svijetu. Zablude su one koje su stare, a takozvana nova misao je zapravo stara zabluda s novom etiketom; ni zanos ni odanost nisu ništa novo. Crkva je stavila na spavanje svaku zabludu prošlosti, jer zna da udati se za prolazne hirove bilo kojega pokoljenja znači postati udovica u narednome pokoljenju. Ona, prema tome, ne zaostaje za vremenom, već je ispred vremena, uvijek svježa, dok vrijeme umire.

Ona će nastaviti umirati i ponovno se rađati, i u svakome novom ciklusu Velikoga petka i Uskrsa njezina će jedina težnja biti da propovijeda uskrsloga Krista. (…) Njezin će cilj uvijek ostati isti: donijeti Kristov mir dušama naših sugrađana. Pritom se neće koristiti nikakvim oružjem kako bi taj mir učinila naoružanim mirom, no koristit će se dvama beznačajnim oruđima kojima se koristila od svojih početaka, kojima je Krist naučio koristiti svoje apostole, a to je oruđe ribara i pastira. Stoga bih mogao reći da ćemo nastaviti živjeti uz pomoć „udice i štapa“; udica će biti ribarska, a štap pastirski; udicom ćemo loviti duše za Krista, a štapom ćemo ih čuvati, do kraja vremena; jer, kao ribarima ljudi i kao pastirima duša, stalo nam je da učinimo Krista Kraljem ljudskih srdaca, i jedino uz znak Jone proroka, ispunjenje ovoga cilja neće nikada doći u pitanje, jer ako Istina pobijedi, mi pobjeđujemo; ako Istina… Ah! Ali Istina ne može izgubiti.

Gornji tekst izvadak je iz knjige Fultona J. Sheena “Božanska romansa”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi doznajte na ovom linku.