Kad otvorimo Evanđelje, naći ćemo jedno pravilo za življenje u sadašnjem trenutku, pravilo koje nam daje sam Gospodin na kraju svoga Govora na gori (Mt 6,34): Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se.

Dosta je svakom danu zla njegova. “Svaki dan” ovdje znači razdoblje trajanja nezabrinutosti. Moglo bi se govoriti o čovjekovoj obvezi da ne bude zabrinut.

Još jednom u Evanđelju, u Očenašu koji nam Krist daje kao uzor molitve, naglašava se pojam sadašnjosti: Kruh naš svagdanji daj nam danas (Mt 6,11).
Za svoj kruh molimo svaki dan, i to samo za onoliko koliko je potrebno za danas; to je sve, i to znači da ne treba nagomilavati.

Crkva, Kristova zaručnica, ostaje vjerna toj zamisli, pa u Zdravomarij i (produžetku Anđelova pozdravljenja) inzistira na riječi sada: moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Ideja sadašnjosti dvostruko je naglašena: sada, te u času kada smrt postane sadašnji trenutak. U molitvi Zdravo Kraljice Crkva također potpuno živi sadašnji trenutak. To sada u molitvi Zdravo Kraljice na neki nas način čini suvremenicima onoga trenutka u životu koji će prethoditi našoj smrti. Svoju smrt zapravo nećemo doživjeti. Ne, umrijeti neću, kaže psalmist, nego živjeti (Ps 118,17).

U Časoslovu je molitva različita iz sata u sat: Jutarnja nije ista kao Večernja. Jednako tako, svaki je crkveni blagdan slavljen u duhu koji je samo njemu svojstven.

I sveti Pavao primjećuje tu sadašnjost kojoj ne bismo smjeli dopustiti da nam izmakne: U vrijeme milosti usliših te. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa (2 Kor 6,2). Sveci su na divan način živjeli sadašnji trenutak nasljedujući Boga, kod kojega se sve događa u sadašnjosti, a ne u prošlosti ili budućnosti.

Kada se obraća svomu Sinu, Bog kaže: Ti si sin moj, danas te rodih (Ps 2,7). To Božje “danas” je vječno “sada”.

Terezija od Djeteta Isusa rekla je tijekom svoje posljednje bolesti: “Ja vidim samo sadašnji trenutak. Zaboravljam prošlost i dobro pazim da ne razmišljam o budućnosti.”

Gornji tekst je izvadak iz knjige Victora Siona “Živjeti sadašnji trenutak”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.