Knjiga psalama je poput Božjeg molitvenika umetnutog u sredinu Svetog pisma, a psalmi poput molitava u kojima se može pronaći ponešto za svakoga. Bez obzira na to jeste li radosni, zahvalni, tjeskobni ili žalosni, postoji psalam koji odražava vaše stanje i osjećaje.

Nema čovjeka koji se više puta u životu nije suočio s naizgled nepremostivim preprekama ili strahom koji ga je sputavao. To se događalo i velikim biblijskim ličnostima, pa i samom Kristu u Getsemanskom vrtu.

No Sveto nas pismo poziva da se ne bojimo jer “tko se boji nije savršen u ljubavi”, a “savršena ljubav izgoni svaki strah” (1 Iv 4, 18).

Stoga vam donosimo ove psalme da se ohrabrite i da vam budu na pomoć u vašim borbama s preprekama i teškoćama.

Psalam 3.

Kad je David bježao pred sinom Abšalomom.
Jahve, koliko je tlačitelja mojih,
koliki se podižu na me!

Mnogi su što o meni zbore:
»Nema mu spasenja u Bogu!«

Ti si ipak štit moj, Jahve;
slavo moja, ti mi glavu podižeš.

Iza sveg glasa Jahvi zavapih,
i on me usliša sa svete gore svoje.

Sad mogu leć’ i usnuti,
i onda ustat’ jer me Jahve drži.

Ne bojim se tisuća ljudi
što me opsjedaju dušmanski.

Ustani, o Jahve!
Spasi me, o Bože moj!
Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje,
opakima zube razbijaš.

U Jahve je spasenje:
na tvom narodu tvoj je blagoslov!

Psalam 27.

Jahve mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Jahve je štit života moga:
pred kime da strepim?

Kad navale na me zlotvori
da mi tijelo žderu,
protivnici moji i dušmani,
oni posrću i padaju.

Nek’ se vojska protiv mene utabori,
srce se moje ne boji;
nek’ i rat plane protiv mene,
i tada pun sam pouzdanja.

Za jedno molim Jahvu,
samo to ja tražim:
da živim u domu Jahvinu
sve dane života svoga,
da uživam milinu Jahvinu
i dom njegov gledam.

U sjenici svojoj on me zaklanja
u dan kobni;
skriva me u skrovištu šatora svoga,
na hridinu on me uzdiže.

I sada izdižem glavu
iznad dušmana oko sebe.
U njegovu ću šatoru prinositi žrtve radosne,
Jahvi ću pjevat’ i klicati.

Slušaj, o Jahve, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!

Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!«
Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga od mene.
Ne odbij u gnjevu slugu svoga!
Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti!
I ne ostavi me, Bože, spasitelju moj!

Ako me otac i mati ostave,
Jahve će me primiti.

Nauči me, Jahve, putu svojemu,
ravnom me stazom povedi
poradi protivnika mojih.

Bijesu dušmana mojih ne predaj me,
jer ustadoše na mene svjedoci lažni
koji dašću nasiljem.

Vjerujem da ću uživati dobra Jahvina
u zemlji živih.

U Jahvu se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek’ bude srce tvoje:
u Jahvu se uzdaj!

Psalam 46.

Bog nam je zaklon i utvrda,
pomoćnik spreman u nevolji.

Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja,
kad se bregovi ruše u more.

Nek’ buče i bjesne valovi morski,
nek’ bregovi dršću od žestine njihove:
s nama je Jahve nad vojskama,
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Rijeka i rukavci njezini vesele grad Božji,
presveti šator Višnjega.

Bog je sred njega, poljuljat se neće,
od rane zore Bog mu pomaže.

Ma bješnjeli puci, rušila se carstva,
kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:

s nama je Jahve nad vojskama,
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Dođite, gledajte djela Jahvina,
strahote koje on na zemlji učini.

Do nakraj zemlje on ratove prekida,
lukove krši i lomi koplja, štitove ognjem sažiže.

Prestanite i znajte da sam ja Bog,
uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen!

S nama je Jahve nad vojskama,
naša je utvrda Bog Jakovljev!

*Pročitajte više: Pet psalama koje možete moliti u trenucima tjeskobe

Bitno.net