Čovjek je stvoren da Gospodina Boga svoga hvali, da ga štuje, da mu služi i da tako spasi svoju dušu. 

Stoga je potrebno da se učinimo neopredijeljenima prema svim stvorovima u svemu onom što je prepušteno izboru naše slobodne volje i nije zabranjeno tako da, što se nas tiče, ne volimo zdravlje više od bolesti, bogatstvo više od siromaštva, čast više od sramote, dug život više od kratka života, pa tako i u svemu ostalom, želeći i birajući jedino ono što nas više dovodi do svrhe za koju smo stvoreni.

Duhovne vježbe, br. 23

Razmisli

  • Stvoren/a sam da Boga hvalim, da ga štujem i da mu služim. Tako ću spasiti svoju dušu.
  • Moram se naučiti da budem ravnodušna prema stvorenim stvarima, istodobno se ponašajući kao njihov pravedan i ljubavi pun upravitelj, poradi Boga.
  • Moja bi jedina želja trebala biti ispuniti svrhu za koju sam stvoren/a.

Predoči

“Naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan. Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. Sve mogu u Onome koji me jača!”

Fil 4,11–13

Upamti

Ne bismo trebali više voljeti zdravlje od bolesti, bogatstvo od siromaštva, čast od sramote, dug život od kratkoga. 

Gornji tekst izvadak je iz knjige sv. Ignacija Lojolskog “Radi, moli, voli”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.