Mnoštva anđela služe na svakoj misi.

Sveti Grgur: “Nebesa se otvaraju i mnoštva anđela dolaze pomagati pri svetoj žrtvi.”

Sveti Augustin: “Anđeli okružuju svećenika i pomažu mu dok slavi misu.”

Sveti Ivan Zlatousti: “Kada se misa slavi, svetište je ispunjeno bezbrojnim anđelima koji se klanjaju Božanskoj Žrtvi prinesenoj na oltaru.”

Djelotvornost mise tako je čudesna, Božje milosrđe i velikodušnost tada su tako bezgranični da nema povoljnijega trenutka da bi se tražila milost kao kada se Isus prinosi na oltaru. Ono što u tome trenutku zamolimo, gotovo ćemo sigurno primiti, a ono što ne zadobijemo na misi, teško se možemo nadati postići svim drugim molitvama, pokorama i hodočašćima. Anđelima je ovo itekako znano te stoga i dolaze u mnoštvima da bi se klanjali Bogu i uputili mu svoje molbe u tome trenutku milosti. Kako sjajan primjer za nas!

U otkrivenjima svete Brigite čitamo: “Jednoga dana, kada sam služila pri svetoj žrtvi, ugledala sam nebrojeno mnoštvo svetih anđela kako silaze s neba i okupljaju se oko oltara, promatrajući svećenika. Pjevali su nebeske hvalospjeve koji su ushitili moje srce; činilo se da samo nebo promatra veliku žrtvu. Pa ipak, mi sirota, slijepa i jadna stvorenja služimo na misi s tako malo ljubavi, slasti i poštovanja!”

O, kada bi Bog otvorio naše oči, kakva sve čudesa ne bismo vidjeli!

Kada bi blaženi Henrik Suzon, sveti dominikanac, govorio misu, anđeli su se u vidljivu obliku okupljali oko oltara, a neki su u zanosu ljubavi dolazili posve blizu njemu.

Ovo se događa na svakoj misi, premda mi to ne vidimo.

Razmišljaju li katolici ikada o ovoj zadivljujućoj istini, naime da na misi mole okruženi tisućama Božjih anđela?

VIDEO Što se stvarno događa na svetoj misi? Snažan film o čovjeku koji je shvatio zašto je to najvažniji događaj u povijesti

Gornji tekst je izvadak iz knjige Paula O’Sullivana “Sve o anđelima”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.