Tog četvrtka primila sam tu milost na kraju molitve. Ona je trajala izvanredno dugo, za vrijeme cijele svete mise i mislila sam da ću umrijeti od radosti. U takvim trenucima bolje spoznajem Boga i Njegova svojstva, ali i mene samu i svoju vlastitu bijedu. Čudim se velikom Božjem silaženju jednoj tako bijednoj duši kao mojoj.

Poslije svete mise osjećala sam se uronjenom u Boga i bila sam svjesna u dubini svoga srca svakog Njegova pogleda. Oko podneva otišla sam nakratko u kapelu i opet je udarala u mom srcu snaga milosti. Dok sam bila uronjena u pobožnost, Sotona je dohvatio vazu s cvijećem i bijesno je bacio svom snagom na zemlju. Vidjela sam svu njegovu zloću i ljubomoru. U kapeli nije bio nitko nazočan. Ustala sam od molitve, pokupila krhotine, presadila cvijeće i htjela se brzo vratiti na svoje mjesto prije nego tko dođe u kapelu.

To mi nije uspjelo jer uđoše Majka predstojnica, sestra sakristanka i još neke sestre. Majka predstojnica čudila se da sam bila nešto radila na oltaru i da je pao lonac s cvijećem. Sestra sakristanka nije skrila svoje nezadovoljstvo, ali ja nisam pokušavala objašnjavati ili se ispričavati. Navečer sam se osjećala vrlo iscrpljenom i nisam mogla održati Sveti sat. Zamolila sam Majku predstojnicu da pođem ranije u krevet. Odmah sam zaspala.

Ipak oko jedanaest sati Sotona je tresao mojim krevetom. Odmah sam se probudila i započela se mirno moliti svom anđelu čuvaru. Tada sam ugledala duše koje trpe u čistilištu. Njihovi likovi bili su kao sjene, a između njih vidjela sam mnogo đavola. Jedan se od njih trudio navaliti na mene. Prometnuo se u lik mačke na mom krevetu i legao mi na noge. Bio je težak kao nekoliko puda (ranija ruska mjera za težinu; jedan pud = 16,38 kg, nap. prev.).

Cijelo vrijeme molila sam krunicu. Ujutro likovi nestaše i ja sam mogla zaspati. Kad sam zatim došla u kapelu, čula sam glas u svojoj duši: “Sa mnom si sjedinjena. Ne boj se ničega. Ipak znaj, moje dijete, da te Sotona mrzi. Iako on mrzi svaku dušu, gori posebno mržnjom prema tebi, jer si njegovoj vlasti otrgnula mnoge duše.”

sv. Faustina Kowalska

Monfortanci.com | Bitno.net