Svemoćni Bog

Kršćansko vjerovanje počinje riječima: “Vjerujem u Boga Oca svemogućega”. On može istoga časa stvoriti sve ono što zaželi. Već u Knjizi Postanka Bog se objavljuje kao svemoćni i svesilni: “Ja sam El Šadaj – Bog Svesilni” (Post 17,1). A u Otkrivenju kaže: “Ja sam Alfa i Omega, veli Gospodin Bog, koji jest, koji bijaše i koji će doći, Svemogući” (Otk 1,8).

Milosrdni Bog

Bog u kojeg mi kršćani vjerujemo jest Bog bogat milosrđem. Knjiga Izlaska kaže da je Jahve “Bog milosrdan i milostiv” (Izl 34,6), a 37. psalam kaže za Boga: “Uvijek je milosrdan i u zajam daje” (Ps 37,26). “Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš!”, poručuje nam Isus (Lk 6,36).

Bog koji se brine za svijet

Bog se veoma brine za svijet koji je stvorio, a najviše za čovjeka, koji je djelo ruku njegovih. Biblija kaže: “Povjeri Jahvi svu svoju brigu i on će te pokrijepiti” (Ps 55,23). “Svoju brigu bacite na njega” (1 Pt 5,7). Sami smo krivi što nosimo neke terete od kojih bi nas Bog oslobodio kad bismo imali više povjerenja u njega.

Bog koji prvi bezuvjetno ljubi

Bog je uvijek onaj koji prvi i bezuvjetno ljubi. Sveti Ivan u svojoj prvoj poslanici piše: “U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe” (1 Iv, 4,10). Bog nas ne ljubi zato što postojimo, nego mi postojimo jer nas Bog ljubi.

Slobodni Bog koji poštuje ljudsku slobodu

Pravi je Bog slobodni suveren kojim se ne može ni na koji način manipulirati. Na Boga se ne može utjecati nekim magijskim formulama ili ga prisiliti nekim ritualnim radnjama i obredima da odgovori na sve naše želje i očekivanja. Bog je slobodan i on sva svoja djela izvodi po svojoj slobodnoj volji isključujući svaku prisilu od ljudi.

Bog koji je Ljubav sama

Najbolja, najkraća i najispravnija slika i definicija Boga jest ona koja kaže da je Bog ljubav. Sveti Ivan, čovjek koji je najbolje upio u svoju dušu Isusove riječi, izričito je u svojoj prvoj poslanici napisao da je Bog ljubav: “Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav” (1 Iv 4,8).

Transcendentni presveti Bog

Sav naš govor o Bogu zapravo je tepanje o Njemu, a možda i iskrivljivanje prave slike Boga. Bog neizmjerno nadilazi naš um i naše sposobnosti spoznaje. On je uvijek transcendentni Bog. Izaija ga naziva triputsvetim Bogom: “Svet! Svet! Svet Jahve nad Vojskama” (Iz 6,3). On je “svet u svim svojim djelima” (Ps 145,17).

Vjerni Bog

Knjiga Ponovljenog zakona kaže o Bogu da je “on vjeran i bez zloće” (Pnz 32,4). Sveti Pavao donosi jednu prekrasnu i za nas utješnu istinu o Bogu kad kaže: “Ako smo mi nevjerni – on vjeran ostaje” (2 Tim 2,13). Na njega se uvijek možemo osloniti. Uistinu “vjeran je on i pravedan” (1 Iv 1,9).

Dobri Bog

Biblijski su psalmi puni pohvale Božjoj dobroti:
“Jahve je sama dobrota i pravednost” (Ps 25,8); 
“Puna je zemlja dobrote Jahvine” (Ps 33,5);
“Uzdam se u Božju dobrotu dovijeka” (Ps 52,10);
“Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom” (Ps 145,8).
Bog je uistinu “dobar svima” (Ps 145,9).
On “čini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima” (Mt 5,45).

Bog koji se voli igrati i šaliti

Bog koji je stvorio sve što je lijepo i pozitivno, jest Bog koji se zna i hoće šaliti, Bog koji voli humor. Jedna rabinska izreka kaže: “Čovjek misli; Bog se smije”. Bog se jedini ima pravo smijati jer sve što poduzme sigurno će uspjeti. Biblija na više mjesta govori kako se Bog smije poganima koji misle da ih Bog ne čuje i ne vidi: “No, ti im se smiješ, o Jahve, i rugaš se poganima svima” (Ps 59,9).

Koje su krive slike Boga možete saznati NA LINKU!

dr. sc. Mijo Nikić, dopuštenjem autora preuzeto iz knjige “Očima psihologa teologa”